> Trả lời kiến nghị cử tri > Đoàn đại biểu Quốc Hội
 

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 10934/BTC-TCNH ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Nội dung trả lời: Công văn số 10934/BTC-TCNH ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 10888/BTC-CST ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Nội dung trả lời: Công văn số 10888/BTC-CST ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 10810/BTC-CST ngày 05/8/2014 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Nội dung trả lời: Công văn số 10810/BTC-CST ngày 05/8/2014 của Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 4089/BGDĐT-VP ngày 05/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Nội dung trả lời: Công văn số 4089/BGDĐT-VP ngày 05/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 4040/BGDĐT-VP ngày 31/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Nội dung trả lời: Công văn số 4040/BGDĐT-VP ngày 31/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2950/BNV-TCBC ngày 04/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIII

Nội dung trả lời: Công văn số 2950/BNV-TCBC ngày 04/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 1745/BXD-QLN ngày 01/8/2014 của Bộ Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Nội dung trả lời: Công văn số: 1745/BXD-QLN ngày 01/8/2014 của Bộ Xây dựng về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 2873/BNV-TCBC ngày 30/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Nội dung trả lời: Công văn số: 2873/BNV-TCBC ngày 30/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 3894/BGDĐT-VP ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Nội dung trả lời: Công văn số: 3894/BGDĐT-VP ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 10366/BTC-TCNH ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Nội dung trả lời: Công văn số: 10366/BTC-TCNH ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 10183/BTC-HCSN ngày 25/7/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Nội dung trả lời: Công văn số: 10183/BTC-HCSN ngày 25/7/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 2448/UBND-NC ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Nội dung trả lời: Công văn số: 2448/UBND-NC ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri Tải về

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 8900/BTC-TCT ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính - về việc "Trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII"

Nội dung trả lời: Công văn số: 8900/BTC-TCT ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính - về việc "Trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII"

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 672/ĐĐBQH-CTĐB ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính - Về việc "Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn của ĐBQH"

Nội dung trả lời: Công văn số: 672/ĐĐBQH-CTĐB ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính - Về việc "Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn của ĐBQH"

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 5030/BCT-TCNL ngày 09/6/2014 của Bộ Công thương V/v giải quyết các vấn đề đền bù, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện An Khê - Kanak

Nội dung trả lời: Công văn số: 5030/BCT-TCNL ngày 09/6/2014 của Bộ Công thương V/v giải quyết các vấn đề đền bù, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện An Khê - Kanak

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  >  >|