> Trả lời kiến nghị cử tri > Đoàn đại biểu Quốc Hội
 

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 2124/BTC-TCDN ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Bộ tài chính trả lời kiến nghị của cư tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 2124/BTC-TCDN ngày 19 tháng 02 năm 2014 của Bộ tài chính trả lời kiến nghị của cư tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 493/BHXH-CST ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị của cư tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 493/BHXH-CST ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị của cư tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 505/BNN-CB ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 505/BNN-CB ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 241/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Nội dung trả lời: Công văn số: 241/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 1682/BTC-TCNH, 1926/BTC-TCT của Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII

Nội dung trả lời: Công văn số: 1682/BTC-TCNH, 1926/BTC-TCT của Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 1404/BGTVT-KHĐT, 1313/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 1404/BGTVT-KHĐT, 1313/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 574/ĐĐBQH-CTĐB của Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 574/ĐĐBQH-CTĐB của Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 222/BNN-TCLN và công văn số: 217/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 222/BNN-TCLN và công văn số: 217/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Chính phủ và các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương trả lời ý kiến, kiến nghị của tỉnh Gia Lai tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Nội dung trả lời: Chính phủ và các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương trả lời ý kiến, kiến nghị của tỉnh Gia Lai tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 10940/BTC-QLCS của Bộ tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 10940/BTC-QLCS của Bộ tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 1456/UBTP13 của Ủy ban tư pháp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 1456/UBTP13 của Ủy ban tư pháp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 2893/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 2893/BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 6489/NHNC-VP của Ngân hàng nhà nước trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 6489/NHNC-VP của Ngân hàng nhà nước trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 3371/BHXH của Bảo hiểm xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 3371/BHXH của Bảo hiểm xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 802/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 802/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  >  >|