> Trả lời kiến nghị cử tri > Đoàn đại biểu Quốc Hội
 

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số: 3405/BCA-V11 của Bộ Công an trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 3405/BCA-V11 của Bộ Công an trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 3167/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 3167/BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Các văn bản của Bộ giao thông và Vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 296/ĐBQH-CTĐB ngày 23/01/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Các văn bản của Bộ giao thông và Vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 296/ĐBQH-CTĐB ngày 23/01/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Các văn bản của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 297/ĐBQH-CTĐB ngày 23/01/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Các văn bản của Ủy ban Quốc phòng và An ninh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 297/ĐBQH-CTĐB ngày 23/01/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Các văn bản của Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 298/ĐBQH-CTĐB ngày 23/01/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Các văn bản của Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 298/ĐBQH-CTĐB ngày 23/01/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Các văn bản của Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 302/ĐBQH-CTĐB ngày 19/02/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Các văn bản của Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 302/ĐBQH-CTĐB ngày 19/02/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 303/ĐBQH-CTĐB ngày 19/02/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Các văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 303/ĐBQH-CTĐB ngày 19/02/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Các văn bản của Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 304/ĐBQH-CTĐB ngày 19/02/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Các văn bản của Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 304/ĐBQH-CTĐB ngày 19/02/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 320/ĐBQH-CTĐB ngày 25/3/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 320/ĐBQH-CTĐB ngày 25/3/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Các văn bản Bộ nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 321/ĐBQH-CTĐB ngày 25/3/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Các văn bản Bộ nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 321/ĐBQH-CTĐB ngày 25/3/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản của Bộ Y tế trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 331/ĐBQH-CTĐB ngày 05/4/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Văn bản của Bộ Y tế trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, kèm theo Công văn số 331/ĐBQH-CTĐB ngày 05/4/2013 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >  >|