> Trả lời kiến nghị cử tri > Đoàn đại biểu Quốc Hội
 

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 3161/LĐTBXH-VP ngày 14/8/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung trả lời: Về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 3079/LĐTBXH-VP ngày 14/8/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung trả lời: Về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 523/ĐĐBQH-VP ngày 07/02/2020 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 522/ĐĐBQH-VP ngày 07/02/2020 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Về việc Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 521/ĐĐBQH-VP ngày 07/02/2020 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 520/ĐĐBQH-VP ngày 07/02/2020 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 519/ĐĐBQH-VP ngày 07/02/2020 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Công thương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 517/ĐĐBQH-VP ngày 03/02/2020 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 516/ĐĐBQH-VP ngày 03/02/2020 của Đoàn ĐBQH tỉnh

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 452/ĐBQH-VP ngày 20/8/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Bộ Giao thông vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 451/ĐBQH-VP ngày 16/8/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 450/ĐBQH-VP ngày 16/8/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 449/ĐBQH-VP ngày 16/8/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị cử tri của tỉnh Gia Lai tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 7354/BGTVT-KHĐT ngày 07/8/2019 của Bổ Giao thông Vận tải

Nội dung trả lời: Về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 443/ĐBQH-VP ngày 08/8/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|