> Trả lời kiến nghị cử tri > Đoàn đại biểu Quốc Hội
 

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Văn bản số 313/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Giao thông Vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Nội dung trả lời: Văn bản số 313/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Giao thông Vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 312/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Nội dung trả lời: Văn bản số 312/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 311/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 311/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 310/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018về Bộ tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Nội dung trả lời: Văn bản số 310/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018về Bộ tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 309/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Nội dung trả lời: Văn bản số 309/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 308/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 308/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 307/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 307/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 306/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Nội dung trả lời: Văn bản số 306/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 305/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai.

Nội dung trả lời: Văn bản số 305/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 304/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Nội dung trả lời: Văn bản số 304/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 303/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Nội vụ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Nội dung trả lời: Văn bản số 303/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Nội vụ  trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ  5, Quốc hội khóa XIV 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 302/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Giao thông Vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Nội dung trả lời: Văn bản số 302/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Bộ Giao thông Vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 301/ĐĐBQH-VP ngày 28/8/2018 về Ngân hàng Nhà nước trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Nội dung trả lời: Về Ngân hàng Nhà nước trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 8445/BGTVT-KHĐT ngày 02/8/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 8445/BGTVT-KHĐT ngày 02/8/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 8259/BGTVT-KHĐT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 8259/BGTVT-KHĐT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|