> Trả lời kiến nghị cử tri

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 3814/BTNMT-PC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 3814/BTNMT-PC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2081/BXD-HĐXD ngày 14/9/2015 của Bộ Xây dựng, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 2081/BXD-HĐXD ngày 14/9/2015 của Bộ Xây dựng, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 3858/UBND-NC ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến

Nội dung trả lời: Công văn số 3858/UBND-NC ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 8732/BCT-KH ngày 21/8/2015 của Bộ Công Thương, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 8732/BCT-KH ngày 21/8/2015 của Bộ Công Thương, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 11188/BGTVT-CQLXD ngày 24/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 11188/BGTVT-CQLXD ngày 24/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1888/BXD-HĐXD ngày 24/8/2015 của Bộ Xây dụng, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 1888/BXD-HĐXD ngày 24/8/2015 của Bộ Xây dụng, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 6852/BNN-TCTL ngày 21/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 6852/BNN-TCTL ngày 21/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 6823/BNN-VPĐP ngày 20/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 6823/BNN-VPĐP ngày 20/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 6800/BNN-TCTL ngày 20/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 6800/BNN-TCTL ngày 20/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2001/BXD-GĐ ngày 04/9/2015 của Bộ Xây dựng, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 2001/BXD-GĐ ngày 04/9/2015 của Bộ Xây dựng, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 4418/BGDĐT-VP ngày 31/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 4418/BGDĐT-VP ngày 31/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1889/BCA-V11 ngày 31/8/2015 của Bộ Công an, trả lòi kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 1889/BCA-V11 ngày 31/8/2015 của Bộ Công an, trả lòi kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 11509/BGTVT-KHĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 11509/BGTVT-KHĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 11391 /BGTVT-KHĐT ngày 27/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 11391 /BGTVT-KHĐT ngày 27/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 11390/BGTVT-KHĐT ngày 27/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử ừi tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 11390/BGTVT-KHĐT ngày 27/8/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử ừi tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  >  >|