> Trả lời kiến nghị cử tri

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 676/BGDĐT-VP ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị

Nội dung trả lời: Công văn số 676/BGDĐT-VP ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời kiến nghị

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1115/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương trả lời kiến nghị

Nội dung trả lời: Công văn số 1115/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương trả lời kiến nghị

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1129/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương

Nội dung trả lời: Công văn số 1129/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 245/VPQH-GS ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Văn phòng Quốc hội

Nội dung trả lời: Công văn số 245/VPQH-GS ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Văn phòng Quốc hội

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1086/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương

Nội dung trả lời: Công văn số 1086/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1053/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương

Nội dung trả lời: Công văn số 1053/BCT-KH ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1339/BGTVT-CQLXD ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải

Nội dung trả lời: Công văn số 1339/BGTVT-CQLXD ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 1279/BGTVT- ATGT ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải

Nội dung trả lời: Công văn số 1279/BGTVT- ATGT ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 724/BGTVT-VT ngày 20/01/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 724/BGTVT-VT ngày 20/01/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 237/BGDĐT-VP ngày 16/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 237/BGDĐT-VP ngày 16/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 233/BGDĐT-VP ngày 16/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 233/BGDĐT-VP ngày 16/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 535/BNN-VPĐP, ngày 19/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nộng thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 535/BNN-VPĐP, ngày 19/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nộng thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 531/BNN-VPĐP ngày 19/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 531/BNN-VPĐP ngày 19/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 492/BNN-KH, ngày 19/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 492/BNN-KH, ngày 19/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 802/BTC-NSNN ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 802/BTC-NSNN ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  >  >|