> Trả lời kiến nghị cử tri

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 789/BTC-NSNN ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 789/BTC-NSNN ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 778/BTC-CST ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 778/BTC-CST ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 745/BTC-QLCS ngày 19/01/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 745/BTC-QLCS ngày 19/01/2015 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 430/BNV-CCVC ngày 20/01/2015 của Bộ Nội vụ, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 430/BNV-CCVC ngày 20/01/2015 của Bộ Nội vụ, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 823/GLA-TH&KSNB ngày 31/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 823/GLA-TH&KSNB ngày 31/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2476/UBTCNS13 ngày 14/01/2015 của ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 2476/UBTCNS13 ngày 14/01/2015 của ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 170/BNV-TCBC ngày 13/01/2015 của Bộ Nội vụ, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 170/BNV-TCBC ngày 13/01/2015 của Bộ Nội vụ, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 18531/BTC-HCSN ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 18531/BTC-HCSN ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 448/BNN-KH ngày 16/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 448/BNN-KH ngày 16/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 10423/BNN-KH ngày 29/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 10423/BNN-KH ngày 29/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 14642/BGTVT-KHĐT ngày 18/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 14642/BGTVT-KHĐT ngày 18/11/2014 của Bộ Giao thông Vận tải, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 4866/UBND-NC ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh, về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: Công văn số: 4866/UBND-NC ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh, về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 4865/UBND-NC ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh, về việc trả lời kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh

Nội dung trả lời: Công văn số: 4865/UBND-NC ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh, về việc trả lời kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 16236/BTC-NSNN ngày 07/11/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 16236/BTC-NSNN ngày 07/11/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 4829/BNV-VP ngày 13/11/2014 của Bộ Nội vụ, về việc Bộ Nội vụ trả lời Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số: 4829/BNV-VP ngày 13/11/2014 của Bộ Nội vụ, về việc Bộ Nội vụ trả lời Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  >  >|