> Trả lời kiến nghị cử tri

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số: 10366/BTC-TCNH ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Nội dung trả lời: Công văn số: 10366/BTC-TCNH ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 10183/BTC-HCSN ngày 25/7/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Nội dung trả lời: Công văn số: 10183/BTC-HCSN ngày 25/7/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 2448/UBND-NC ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Nội dung trả lời: Công văn số: 2448/UBND-NC ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri Tải về

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số : 86/BC-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: Công văn số: 86/BC-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số : 2544/UBND-NC ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v trả lời kiến nghị của Thường trực HĐND tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: Công văn số: 2544/UBND-NC ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v trả lời kiến nghị của Thường trực HĐND tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số : 2543/UBND-NC ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: Công văn số : 2543/UBND-NC ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 8900/BTC-TCT ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính - về việc "Trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII"

Nội dung trả lời: Công văn số: 8900/BTC-TCT ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính - về việc "Trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII"

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 672/ĐĐBQH-CTĐB ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính - Về việc "Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn của ĐBQH"

Nội dung trả lời: Công văn số: 672/ĐĐBQH-CTĐB ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính - Về việc "Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời chất vấn của ĐBQH"

Xem chi tiết công văn trả lời:

Báo cáo số: 67/BC-HĐND ngày 03/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc "Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri"

Nội dung trả lời: Báo cáo số: 67/BC-HĐND ngày 03/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc "Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri"

Xem chi tiết công văn trả lời:

Báo cáo số: 66/BC-HĐND ngày 01/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc "Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh qua kết quả giám sát và khảo sát 6 tháng đầu năm 2014"

Nội dung trả lời: Báo cáo số: 66/BC-HĐND ngày 01/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc "Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh qua kết quả giám sát và khảo sát 6 tháng đầu năm 2014"

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 789/SGDĐT-KHTC ngày 16/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, về việc "Trả lời kiến nghị của cử tri thị xã An Khê về sử dụng tiền thu học phí năm học 2013-2014"

Nội dung trả lời: Công văn số: 789/SGDĐT-KHTC ngày 16/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, về việc "Trả lời kiến nghị của cử tri thị xã An Khê về sử dụng tiền thu học phí năm học 2013-2014"

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 5030/BCT-TCNL ngày 09/6/2014 của Bộ Công thương V/v giải quyết các vấn đề đền bù, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện An Khê - Kanak

Nội dung trả lời: Công văn số: 5030/BCT-TCNL ngày 09/6/2014 của Bộ Công thương V/v giải quyết các vấn đề đền bù, hỗ trợ, tái định cư Dự án thủy điện An Khê - Kanak

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 299/GLA-TH&KSNB ngày 15/5/2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Nội dung trả lời: Công văn số: 299/GLA-TH&KSNB ngày 15/5/2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Gia Lai về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 832/BTTT-VP ngày 21/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Nội dung trả lời: Công văn số: 832/BTTT-VP ngày 21/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 600/LĐTBXH-BHXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị qua giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai.

Nội dung trả lời: Công văn số: 600/LĐTBXH-BHXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị qua giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai.

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  >  >|