> Trả lời kiến nghị cử tri

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số: 5480/BTC-NSNN ngày 20/4/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị qua giám sát.

Nội dung trả lời: Công văn số: 5480/BTC-NSNN ngày 20/4/2014 của Bộ Tài chính về việc trả lời ý kiến, kiến nghị qua giám sát.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Bộ Y tế trả lời kiến nghị giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Bộ Y tế trả lời kiến nghị giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về Quy định quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trái tuyến

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về Quy định quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trái tuyến

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc khắc phục bất cập hiện nay trong công tác đấu thầu thuốc

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc khắc phục bất cập hiện nay trong công tác đấu thầu thuốc

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về tăng cường kiểm tra, giám sát về y đức của đội ngũ y, bác sĩ và CBCC trong ngành y tế; công tác đấu thầu giá thuốc tại các bệnh viện cần giám sát chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về tăng cường kiểm tra, giám sát về y đức của đội ngũ y, bác sĩ và CBCC trong ngành y tế; công tác đấu thầu giá thuốc tại các bệnh viện cần giám sát chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về Tăng cường chỉ đạo tiến hành cải cách, đơn giản hóa các thủ tục cũng như các biểu mẫu thực hiện việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về Tăng cường chỉ đạo tiến hành cải cách, đơn giản hóa các thủ tục cũng như các biểu mẫu thực hiện việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về trường hợp trẻ hết thời gian hưởng bảo hiểm y tế do đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa nhập học vào lớp 1

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về trường hợp trẻ hết thời gian hưởng bảo hiểm y tế do đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa nhập học vào lớp 1

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về Ban hành danh mục bệnh được khám sàng lọc chuẩn đoán sớm; Phác đồ điều trị chẩn các nhóm bệnh

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về Ban hành danh mục bệnh được khám sàng lọc chuẩn đoán sớm; Phác đồ điều trị chẩn các nhóm bệnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc áp dụng phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc áp dụng phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc cần chỉnh sửa và bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 09/2009/ TTLT-BYT-TC

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về việc cần  chỉnh sửa và bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 09/2009/ TTLT-BYT-TC

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC về công thức tính suất phí áp dụng trong thanh toán theo phương thức định suất

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC về công thức tính suất phí áp dụng trong thanh toán theo phương thức định suất

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về tai nạn giao thông

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về tai nạn giao thông

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ công chức, viên chức ngành y tế.

Nội dung trả lời: Công văn số: 746/BYT-VPB1 ngày 24/02/2014 của Bộ Y tế về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai về chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ công chức, viên chức ngành y tế.

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  >  >|