> Trả lời kiến nghị cử tri

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 443/ĐBQH-VP ngày 08/8/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 442/ĐBQH-VP ngày 08/8/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 441/ĐBQH-VP ngày 08/8/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Bộ Công thương trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Gia Lai gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 440/ĐBQH-VP ngày 06/8/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 437/ĐBQH-VP ngày 05/8/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 435/ĐBQH-VP ngày 24/7/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 433/ĐBQH-VP ngày 02/7/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Bộ Y tế trả lời việc khó khăn, vướng mắc trong việc trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 418/ĐBQH-VP ngày 01/5/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 415/ĐBQH-VP ngày 19/4/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Bộ Tài nguyên - Môi trường trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 414/ĐBQH-VP ngày 16/4/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Bộ Công thương trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Gia Lai.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 413/ĐBQH-VP ngày 17/4/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Ngân hàng Nhà nước trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri Gia Lai.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 412/ĐBQH-VP ngày 16/4/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: V/v Bộ Công an trả lời kiến nghị cử tri.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 408/ĐBQH-VP ngày 02/4/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 407/ĐBQH-VP ngày 02/4/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 406/ĐBQH-VP ngày 02/4/2019 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|