> Trả lời kiến nghị cử tri

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Văn bản số 8259/BGTVT-KHĐT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 8259/BGTVT-KHĐT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông Vận tải về trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 293a/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 293a/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 293/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 293/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Tài chính trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 292/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 292/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 291/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 291/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Xây dựng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 290/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 290/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 289/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Ngân hàng Nhà nước trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 289/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Ngân hàng Nhà nước trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Gia Lai trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Văn bản số 288/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Nội dung trả lời: Văn bản số 288/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2018 về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 276/ĐĐBQH-VP ngày 10/5/2018 của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai về tiệc tổng hợp các công văn của các bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 276/ĐĐBQH-VP ngày 10/5/2018 của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai về tiệc tổng hợp các công văn của các bộ, ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 66/BVHTTDL-VP ngày 05/01/2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lich trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Nội dung trả lời: Công văn số 66/BVHTTDL-VP ngày 05/01/2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lich trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh do 11 cơ quan, ban , ngành, đơn vị trả lời

Nội dung trả lời: Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh do 11 cơ quan, ban , ngành, đơn vị trả lời: Bà Lê Thị Phường Thúy Ông Phạm Công Hòa Bà Trần Thị Nhạn Tập thể công dân khu dân cư Phú An, xã Diên Phú, thành phố Pleiku Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Bà Trần Thị Hoa Ông Bùi Văn Hiền Bà Nguyễn Thị Chánh Bà Vương Thị Giáng Hương Bà Đoàn Thị Minh Nguyệt Ông Võ Trường Xuân và bà Nguyễn Thị Cúc

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 675/BGTVT-VP ngày 18/01/2017 về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai-kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Nội dung trả lời: Công văn số 675/BGTVT-VP ngày 18/01/2017 về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai-kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2333/LĐTBXH-VP ngày 23/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, lĩnh vực lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Nội dung trả lời: Công văn số 2333/LĐTBXH-VP ngày 23/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, lĩnh vực lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2334/LĐTBXH-VP ngày 23/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, lĩnh vực lao động nước ngoài, việc làm

Nội dung trả lời: Công văn số 2334/LĐTBXH-VP ngày 23/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, lĩnh vực lao động nước ngoài, việc làm

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 6541/BCT-KH ngày 15/7/2016 của Bộ Công thương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Thành phố Pleiku và tỉnh Gia Lai về xử phạt vận chuyển hàng lậu

Nội dung trả lời: Công văn số 6541/BCT-KH ngày 15/7/2016 của Bộ Công thương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Thành phố Pleiku và tỉnh Gia Lai về xử phạt vận chuyển hàng lậu

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >|