> Trả lời kiến nghị cử tri

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 6757/BGDĐT-VP ngày 28/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho các cháu mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi giai đoạn 2016 - 2020 để duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (tại Quyết định sổ 239/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuoi giai đoạn 2010 - 2015, lộ trình thực hiện chỉ đến năm 2015). 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 282/BNN-TCLN ngày 13/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 282/BNN-TCLN ngày 13/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 412/BNN-KH ngày 15/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 412/BNN-KH ngày 15/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 445/BNN-TT ngày 15/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 445/BNN-TT ngày 15/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 443/BNN-TT ngày 15/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 443/BNN-TT ngày 15/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 418/BNN-TCTL ngày 15/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 418/BNN-TCTL ngày 15/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 293/BNN-XD ngày 13/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 293/BNN-XD ngày 13/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 17395/BGTVT-KHĐT ngày 30/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 17395/BGTVT-KHĐT ngày 30/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 17209/BGTVT-KHĐT ngày 28/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 17209/BGTVT-KHĐT ngày 28/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 16833/BGTVT-CQLXD ngày 18/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Nội dung trả lời: Công văn số 16833/BGTVT-CQLXD ngày 18/12/2015 của Bộ Giao thông Vận tải trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2536/TTCP-KHTCTH ngày 01/9/2015 của Thanh tra Chính phủ, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 2536/TTCP-KHTCTH ngày 01/9/2015 của Thanh tra Chính phủ, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2969/BTTTT-VP ngày 15/9/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 2969/BTTTT-VP ngày 15/9/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 4704/BGDĐT-VP ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 4704/BGDĐT-VP ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 236/TANDTC-VP ngày 31/8/2015 của Tòa án nhân dân tối cao, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 236/TANDTC-VP ngày 31/8/2015 của Tòa án nhân dân tối cao, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 6435/BKHĐT-TH ngày 14/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Công văn số 6435/BKHĐT-TH ngày 14/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai 

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >|