> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

17/02/2021

  1. Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Tải về. 
  2. Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Tải về.


 

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

17/02/2021

  1. Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Tải về. 
  2. Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Tải về.