> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

14/10/2017
(11/10/2017)
 1. Dự thảo Luật Đo đạt bản đồ. Tải về
 2. Dự thảo Luật Quốc phòng. Tải về 
 3. Dự thảo Luật An ninh mạng. Tải về 
 4. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Tải về 
 5. Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng. Tải về 
 6. Dự thảo Luật Thể dục, thể thao. Tải về 
(17/10/2017)
 1. Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Tải về
 2. Dự thảo Luật Quản lý nợ công. Tải về
 3. Dự thảo Luật Tố cáo. Tải về

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

14/10/2017
(11/10/2017)
 1. Dự thảo Luật Đo đạt bản đồ. Tải về
 2. Dự thảo Luật Quốc phòng. Tải về 
 3. Dự thảo Luật An ninh mạng. Tải về 
 4. Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Tải về 
 5. Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng. Tải về 
 6. Dự thảo Luật Thể dục, thể thao. Tải về 
(17/10/2017)
 1. Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Tải về
 2. Dự thảo Luật Quản lý nợ công. Tải về
 3. Dự thảo Luật Tố cáo. Tải về