> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

10/10/2018


1. Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). (Tải về)

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

10/10/2018


1. Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). (Tải về)