> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

21/08/2014

(20/8/2014). Dự án Luật Kinh doanh BĐS Tải về
(20/8/2014). Dự án Luật Tổ chức Tòa án Tải về
(20/8/2014). Dự án Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Tải về
(25/8/2014). Dự án Luật Căn cước công dân Tải về
(03/9/2014). Dự thảo Luật Thi hành án dân sự Tải về
(05/9/2014). Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội. Tải về 
(08/9/2014). Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Tải về
(15/9/2014). Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (Sửa đổi). Tải về
(15/9/2014). Dự thảo Luật Hàng không dân dụng. Tải về
(22/9/2014). Dự thảo Luật Nhà ở (Sửa đổi). Tải về
(23/9/2014). Dự thảo Luật Hộ tịch. Tải về 
(30/9/2014). Dự thảo Luật Đầu tư. Tải về
(30/9/2014). Dự thảo Luật Doanh nghiệp. Tải về
(03/10/2014). Dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (Sửa đổi). Tải về
(03/10/2014). Dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước (Sửa đổi). Tải về
(13/12/2014). Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tải về
(13/12/2014). Dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Tải về
(16/10/2014). Dự thảo Luật Thú ý. Tải về
(16/10/2014). Dự thảo Bộ luật Dân sự (Sửa đổi). Tải về
(16/10/2014). Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tải về
(16/10/2014). Dự thảo Luật Mặt trận TQVN (Sửa đổi). Tải về

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

21/08/2014

(20/8/2014). Dự án Luật Kinh doanh BĐS Tải về
(20/8/2014). Dự án Luật Tổ chức Tòa án Tải về
(20/8/2014). Dự án Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân Tải về
(25/8/2014). Dự án Luật Căn cước công dân Tải về
(03/9/2014). Dự thảo Luật Thi hành án dân sự Tải về
(05/9/2014). Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội. Tải về 
(08/9/2014). Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Tải về
(15/9/2014). Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (Sửa đổi). Tải về
(15/9/2014). Dự thảo Luật Hàng không dân dụng. Tải về
(22/9/2014). Dự thảo Luật Nhà ở (Sửa đổi). Tải về
(23/9/2014). Dự thảo Luật Hộ tịch. Tải về 
(30/9/2014). Dự thảo Luật Đầu tư. Tải về
(30/9/2014). Dự thảo Luật Doanh nghiệp. Tải về
(03/10/2014). Dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (Sửa đổi). Tải về
(03/10/2014). Dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước (Sửa đổi). Tải về
(13/12/2014). Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Tải về
(13/12/2014). Dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Tải về
(16/10/2014). Dự thảo Luật Thú ý. Tải về
(16/10/2014). Dự thảo Bộ luật Dân sự (Sửa đổi). Tải về
(16/10/2014). Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tải về
(16/10/2014). Dự thảo Luật Mặt trận TQVN (Sửa đổi). Tải về