> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

22/05/2017

1. Dự thảo "Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tin dụng". Tải về

Chương trình kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

22/05/2017

1. Dự thảo "Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tin dụng". Tải về