> Chuyên mục > Xây dựng pháp luật > Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV

13/09/2016
(13/9/2016) 01. Tờ trình Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Tải về 
(13/9/2016) 02. Luật phòng chống tham nhũng. Tải về 
(13/9/2016) 03. Thuyết minh nội dung cơ bản dự thảo Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Tải về 
(
13/9/2016) 04. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN. Tải về
(13/9/2016) 05. Dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Tải về

Các dự thảo Luật trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV

13/09/2016
(13/9/2016) 01. Tờ trình Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Tải về 
(13/9/2016) 02. Luật phòng chống tham nhũng. Tải về 
(13/9/2016) 03. Thuyết minh nội dung cơ bản dự thảo Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Tải về 
(
13/9/2016) 04. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN. Tải về
(13/9/2016) 05. Dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Tải về