> Nghị quyết kỳ họp > Khóa XI (2016 - 2021) > Kỳ họp thứ 15 > Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư c

Nghị Quyết: Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn ngân sách địa phương

Số hiệu: 261/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị Quyết
Nơi ban hành: HĐND tỉnh Gia Lai Người ký: Châu Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 09/11/2020 Ngày hiệu lực: 09/11/2020
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: