HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa X sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013

09/07/2013

Ngày 04/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã họp sơ kết đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013.

Article
05 Tháng Bảy

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra...

Ngày 03/7, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ...

Article
04 Tháng Bảy

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ...

Ngày 01/7/2013, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm...

|<  <   ... 31 32 33 34 35 36    >  >| Pages: 33 of 36