• Article NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

  NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

  Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul, huyện Ia Pa

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 21 tháng 02 năm 1985
  Quê quán: xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: Bôn Hoang 1, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Jrai
  Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul, huyện Ia Pa
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI: huyện Ia Pa
  DĐ:0982179772

 • Article NGUYỄN MINH TRƯỞNG

  NGUYỄN MINH TRƯỞNG

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Ia Pa

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 26 tháng 8 năm 1974
  Quê quán: xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
  Nơi ở hiện nay: Số 58/52, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
  Lý luận chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Ia Pa
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: thành phố Pleiku
  DĐ: 

 • Article LƯU TRUNG NGHĨA

  LƯU TRUNG NGHĨA

  Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày: 20 tháng 01 năm 1970
  Quê quán: xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
  Nơi ở hiện nay: Số 07A, đường Nguyễn Bá Ngọc, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế; Thạc sĩ Lâm sinh
  Học hàm, học vị: Thạc sỹ 
  Trình độ chính trị: Cử nhân
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Ia Pa