• Article PHAN VĂN TRUNG

  PHAN VĂN TRUNG

  Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 16 tháng 10 năm 1965
  Quê quán: Xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
  Nơi ở hiện nay: thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kông Chro. 
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Kông Chro

 • Article NGUYỄN ANH DŨNG

  NGUYỄN ANH DŨNG

  Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 26 tháng 6 năm 1966
  Quê quán: Xã Bình Định, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
  Nơi ở hiện nay: Số 211, đường Hùng Vương, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
  Trình độ giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông
  Dân tộc: Kinh
  Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán. 
  Học hàm,vị: Thạc sỹ 
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai. 
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Kông Chro

 • Article ĐINH THANH XUÂN

  ĐINH THANH XUÂN

  Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kông Chro.

  Tóm tắt tiểu sử:

  Sinh ngày 30 tháng 4 năm 1966
  Quê quán: thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai
  Nơi ở hiện nay: thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai 
  Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12
  Dân tộc: Bahnar
  Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  Trình độ chính trị: Cao cấp
  Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kông Chro.
  Đại biểu HĐND tỉnh khóa: XI
  Đơn vị ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII: huyện Kông Chro
  DĐ: 01686740152