> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Thông báo giám sát “Việc thực hiện các quy định pháp luật trong côn

Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Thông báo giám sát “Việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

25/10/2022
Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-BPC ngày 23/9/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; Kế hoạch số 125/KH-BPC ngày 23/9/2022 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
Ngày 24/10/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến tháng 9/2022; theo đó, từ ngày 31/10/2022 đến ngày 11/11/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế sẽ tiến hành giám sát trực tiếp đối với: Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh); Cục Quản lý thị trường Gia Lai; Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 03 Đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh: Đội Quản lý thị trường số 1, thành phố Pleiku; Đội Quản lý thị trường số 3, huyện Đức Cơ và Chư Prông; Đội Quản lý thị trường số 5, thị xã Ayun Pa và các huyện Phú Thiện, Krông Pa và Ia Pa; giám sát gián tiếp (qua báo cáo) đối với các sở, ngành: Tài chính, Công an tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Cục Thuế tỉnh; các Đội quản lý thị trường còn lại trên địa bàn tỉnh (gồm các Đội quản lý thị trường: số 2; số 4; số 6, số 7; số 8).

Trên cơ sở giám sát trực tiếp và qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị về tình hình việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến tháng 9/2022. Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ đánh giá kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; đề xuất các kiến nghị, giải pháp đến các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.
Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh ban hành Thông báo giám sát “Việc thực hiện các quy định pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai”

25/10/2022
Thực hiện Quyết định số 124/QĐ-BPC ngày 23/9/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; Kế hoạch số 125/KH-BPC ngày 23/9/2022 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
Ngày 24/10/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến tháng 9/2022; theo đó, từ ngày 31/10/2022 đến ngày 11/11/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế sẽ tiến hành giám sát trực tiếp đối với: Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh); Cục Quản lý thị trường Gia Lai; Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 03 Đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh: Đội Quản lý thị trường số 1, thành phố Pleiku; Đội Quản lý thị trường số 3, huyện Đức Cơ và Chư Prông; Đội Quản lý thị trường số 5, thị xã Ayun Pa và các huyện Phú Thiện, Krông Pa và Ia Pa; giám sát gián tiếp (qua báo cáo) đối với các sở, ngành: Tài chính, Công an tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Cục Thuế tỉnh; các Đội quản lý thị trường còn lại trên địa bàn tỉnh (gồm các Đội quản lý thị trường: số 2; số 4; số 6, số 7; số 8).

Trên cơ sở giám sát trực tiếp và qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị về tình hình việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến tháng 9/2022. Ban Pháp chế HĐND tỉnh sẽ đánh giá kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; đề xuất các kiến nghị, giải pháp đến các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.
Trà Giang