> Lấy ý kiến văn bản dự thảo
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
Nghị quyết ban hành quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân 12/03/2019 12/04/2019