Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 348/NQ-HĐND

Nghị quyết số 348/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 349/NQ-HĐND

Nghị quyết số 349/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 350/NQ-HĐND

Nghị quyết số 350/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 352/NQ-HĐND

Nghị quyết số 352/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống thiết bị phim trường và thiết bị truyền hình

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 353/NQ-HĐND

Nghị quyết số 353/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các xã Ia Mlah, Phú Cần và thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 354/NQ-HĐND

Nghị quyết số 354/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 355/NQ-HĐND

Nghị quyết số 355/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 356/NQ-HĐND

Nghị quyết số 356/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở UBND huyện Chư Păh

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 357/NQ-HĐND

Nghị quyết số 357/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở HĐND và UBND huyện Kông Chro

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 358/NQ-HĐND

Nghị quyết số 358/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống E-Learning (học trực tuyến)

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 359/NQ-HĐND

Nghị quyết số 359/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 360/NQ-HĐND

Nghị quyết số 360/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 361/NQ-HĐND

Nghị quyết số 361/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tăng Bạt Hổ, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 362/NQ-HĐND

Nghị quyết số 362/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nguyễn Du, huyện Krông Pa

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 364/NQ-HĐND

Nghị quyết số 364/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 369/NQ-HĐND

Nghị quyết số 369/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Chư Prông

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 370/NQ-HĐND

Nghị quyết số 370/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 372/NQ-HĐND

Nghị quyết số 372/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Khu trụ sở làm việc các cơ quan cấp tỉnh

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 373/NQ-HĐND

Nghị quyết số 373/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Đak Đoa

17/06/2021

17/6/2021

Nghị Quyết 374/NQ-HĐND

Nghị quyết số 374/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của HĐND tỉnh Gia Lai về chủ trương đầu tư dự án Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

17/06/2021

17/6/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|