> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Lịch tiếp xúc cử tri

Kế hoạch Tổ chức tiếp cúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Khoá XII