Tìm kiếm
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị Quyết 136/TB-HĐND

Thông báo 136/TB-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 55/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 55/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/07/2023

7/7/2023

Nghị Quyết 56/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết số 56/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2023-2024.

07/07/2023

7/7/2023

Nghị Quyết 234/NQ-HĐND

Nghị quyết số 234/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2045.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 235/NQ-HĐND

Nghị quyết số 235/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường liên xã huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 236/NQ-HĐND

Nghị quyết số 236/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng các hồ chứa nước và hoàn thiện hệ thống kênh mương thủy lợi.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 237/NQ-HĐND

Nghị quyết số 237/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư phát triển rừng bền vững Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm, năng lực quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 238/NQ-HĐND

Nghị quyết số 238/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 239/NQ-HĐND

Nghị quyết số 239/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 240/NQ-HĐND

Nghị quyết số 240/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 241/NQ-HĐND

Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2023 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 242/NQ-HĐND

Nghị quyết số 242/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái, xã Ia Der, huyện Ia Grai và phường Diên Hồng, phường Yên Đỗ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 243/NQ-HĐND

Nghị quyết số 243/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 244/NQ-HĐND

Nghị quyết số 244/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương).

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 245/NQ-HĐND

Nghị quyết số 245/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 246/NQ-HĐND

Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương (đợt 3).

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 247/NQ-HĐND

Nghị quyết số 247/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 (đợt 3).

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 248/NQ-HĐND

Nghị quyết số 248/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc đặt đổi tên đường thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 249/NQ-HĐND

Nghị quyết số 249/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa huyện Krông Pa và huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

07/07/2023

07/7/2023

Nghị Quyết 250/NQ-HĐND

Nghị quyết số 250/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

07/07/2023

07/7/2023

 |<  < 1 - 2  >  >|