> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Ban Kinh tế Ngân sách
Article
15 Tháng Năm

Đại biểu HĐND hai cấp (tỉnh và huyện) tiếp...

Để chuẩn bị kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X và kỳ họp thứ 4, HĐND huyện Chư Sê khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Trong 03 ngày, từ ngày 04 - 06/6/2012, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa X ứng cử tại địa...

Article
15 Tháng Năm

TX. AYUN PA: Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc...

Sáng ngày 24/8/2012, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Ayun Pa gồm các ông Châu Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa, Nguyễn Đình Phương - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách...