Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV