> Trả lời kiến nghị cử tri > Hội đồng nhân dân tỉnh
 

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Báo cáo số: 154/BC-HĐND ngày 24/02/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh khóa XI

Nội dung trả lời: Báo cáo số: 154/BC-HĐND ngày 24/02/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Mười một - HĐND tỉnh khóa XI.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh do 11 cơ quan, ban , ngành, đơn vị trả lời

Nội dung trả lời: Trả lời đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh do 11 cơ quan, ban , ngành, đơn vị trả lời: Bà Lê Thị Phường Thúy Ông Phạm Công Hòa Bà Trần Thị Nhạn Tập thể công dân khu dân cư Phú An, xã Diên Phú, thành phố Pleiku Bà Nguyễn Thị Kim Oanh Bà Trần Thị Hoa Ông Bùi Văn Hiền Bà Nguyễn Thị Chánh Bà Vương Thị Giáng Hương Bà Đoàn Thị Minh Nguyệt Ông Võ Trường Xuân và bà Nguyễn Thị Cúc

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2912/UBND-NC ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh về việc trả lời kiến nghị tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: Công văn số 2912/UBND-NC ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh về việc trả lời kiến nghị tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2908/UBND-NC ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh về việc trả lời kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh

Nội dung trả lời: Công văn số 2908/UBND-NC ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh về việc trả lời kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 4866/UBND-NC ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh, về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: Công văn số: 4866/UBND-NC ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh, về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 4865/UBND-NC ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh, về việc trả lời kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh

Nội dung trả lời: Công văn số: 4865/UBND-NC ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh, về việc trả lời kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số : 86/BC-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: Công văn số: 86/BC-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa X

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số : 2544/UBND-NC ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v trả lời kiến nghị của Thường trực HĐND tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: Công văn số: 2544/UBND-NC ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v trả lời kiến nghị của Thường trực HĐND tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số : 2543/UBND-NC ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: Công văn số : 2543/UBND-NC ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X

Xem chi tiết công văn trả lời:

Báo cáo số: 67/BC-HĐND ngày 03/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc "Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri"

Nội dung trả lời: Báo cáo số: 67/BC-HĐND ngày 03/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc "Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri"

Xem chi tiết công văn trả lời:

Báo cáo số: 66/BC-HĐND ngày 01/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc "Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh qua kết quả giám sát và khảo sát 6 tháng đầu năm 2014"

Nội dung trả lời: Báo cáo số: 66/BC-HĐND ngày 01/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh, về việc "Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh qua kết quả giám sát và khảo sát 6 tháng đầu năm 2014"

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 789/SGDĐT-KHTC ngày 16/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, về việc "Trả lời kiến nghị của cử tri thị xã An Khê về sử dụng tiền thu học phí năm học 2013-2014"

Nội dung trả lời: Công văn số: 789/SGDĐT-KHTC ngày 16/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, về việc "Trả lời kiến nghị của cử tri thị xã An Khê về sử dụng tiền thu học phí năm học 2013-2014"

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn 4322/UBND-NC ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: Công văn 4322/UBND-NC ngày 11/12/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X. Tải về

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 2292/UBND-NC ngày 15/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: Công văn số 2292/UBND-NC ngày 15/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số: 2112/UBND-NC ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X

Nội dung trả lời: UBND tỉnh nhận được văn bản số 15/BC-HĐND ngày 02/7/2012 của Hộ đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị trả lời kiến nghị, kiến nghị cử tri. Trên cơ sở xem xét kết quả kiểm tra, báo cáo của các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời như sau:

Xem chi tiết công văn trả lời: