> Chuyên mục > Hội đồng nhân dân > Hoạt động khảo sát, giám sát
Article
15/05/2012

Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc thực...

Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên xung phong (TNXP). Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hội cựu TNXP tỉnh toàn tỉnh có 1.968 hội viên; có 16...

Article
15/05/2012

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát...

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2012 và Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 09/02/2012 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh “ giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 1752/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổng...

|<  <   1    >  >| Pages: 1 of 1
Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ...

Ban Văn hóa – Xã hội giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cựu thanh niên xung phong trước năm 1975

15/05/2012

Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên xung phong (TNXP). Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hội cựu TNXP tỉnh toàn tỉnh có 1.968 hội viên; có 16/17 đơn vị cấp huyện đã tiến...

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tổng điều tra hộ nghèo trên...

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tổng điều tra hộ nghèo trên đại bàn tỉnh

15/05/2012

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2012 và Kế hoạch số 16/KH-HĐND ngày 09/02/2012 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh “ giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 1752/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổng điều tra hộ nghèo trên toàn...