> Trả lời kiến nghị cử tri > Đoàn đại biểu Quốc Hội
 

Quý bạn đọc thân mến!

Để thuận tiện cho việc chuyển thư phản ánh, kiến nghị của bạn đọc tới cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đảm bảo thông tin phản ánh là chính xác, Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị bạn đọc:
  • Điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, điện thoại…) vào các ô phía dưới theo mẫu hướng dẫn đây là những thông tin bắt buôc phải điền.
  • Nội dung câu hỏi, phản ánh, kiến nghị và các thông tin cá nhân phải sử dụng tiếng Việt có dấu. Nếu nội dung thư dài, bạn đọc nên viết trên File Word và gửi theo File đính kèm (Attach File).
  • Các thư phản ánh, kiến nghị, các câu hỏi cần viết rõ ràng, mạch lạc. Khi phản ánh một vấn đề phải nêu rõ vấn đề, tình hình hoặc trình bày rõ sự việc vướng mắc cần giải quyết.
Những bức thư không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên sẽ không được Trang thông tin điện tử đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai phục vụ.
Thư hợp lệ sẽ được các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và có phản hồi trong thời gian sớm nhất.Nội dung phản hồi được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc đang phát trên chuyên mục này.
Xin trân trọng cảm ơn sự tin cậy và hợp tác của bạn đọc!

Nội dung câu hỏi

Nhập mã bảo mật:
 Security code

Các câu hỏi đã được trả lời

Công văn số 201/ĐĐBQH-VP ngày 21/02/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 140/ĐĐBQH-VP ngày 26/9/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi trước và sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 642/ĐĐBQH-VP ngày 18/3/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc các bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 634/ĐĐBQH-VP của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc các bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến kỳ họp thứ 9, thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 633/ĐĐBQH-VP của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc các bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 632/ĐĐBQH-VP của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Về việc các bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 631/ĐĐBQH-VP của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: về việc Tòa án Nhân dân tối cao và các bộ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 786/BGTVT-CQLXD ngày 27/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung trả lời: Về trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 414/BGTVT-KHĐT ngày 18/01/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung trả lời: Về trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 5172/LĐTBXH-VP ngày 29/12/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Nội dung trả lời: Về trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 5171/LĐTBXH-VP ngày 29/12/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Nội dung trả lời: Về trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 5141/LĐTBXH-VP ngày 29/12/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Nội dung trả lời: Về trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 5124/LĐTBXH-VP ngày 29/12/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Nội dung trả lời: Về trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 3163/LĐTBXH-VP ngày 14/8/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung trả lời: Về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 3162/LĐTBXH-VP ngày 14/8/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Nội dung trả lời: Về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Xem chi tiết công văn trả lời:

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|