NHỮNG NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY (CHUYÊN ĐỀ), HĐND TỈNH GIA LAI, KHÓA XI
* Thời gian diễn ra Kỳ họp: 01 ngày ( ngày 25/02/2021),                            
                                 * Địa điểm: Hội trường 2/9 
(số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

                                                 

CÁC THÔNG BÁO, BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh về giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh liên quan đến các Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 17 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI

XEM XÉT THÔNG QUA CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 |<  < 1 - 2  >  >| 
STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Tờ trình 148/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về đề nghị giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2).
2 Tờ trình 78/TTr-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai.
3 Tờ trình 120/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng.
4 Tờ trình 115/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư mới xe truyền hình lưu động chuẩn HD.
5 Tờ trình 110/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tỉnh Gia Lai.
6 Tờ trình 119/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu, cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh, kết nối cơ sở dữ liệu ngành du lịch.
7 Tờ trình 122/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới xây dựng Chính quyền số.
8 Tờ trình 113/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Trạm kiểm dịch động vật Song An và các Trạm quản lý bảo vệ rừng, trạm kiểm lâm.
9 Tờ trình 111/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Pleiku.
10 Tờ trình 118/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự Trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa.
11 Tờ trình 116/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế thị xã An Khê.
12 Tờ trình 101/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị y tế các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện.
13 Tờ trình 131/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư Các dự án Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
14 Tờ trình 121/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.
15 Tờ trình 114/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ia Prat, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh.
16 Tờ trình 103/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống giáo dục thông minh.
17 Tờ trình 112/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng di tích lịch sử Tây Sơn thượng đạo.
18 Tờ trình 106/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường Chinh đến đường Lê Duẩn), tỉnh Gia Lai.
19 Tờ trình 105/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 663, tỉnh Gia Lai.
20 Tờ trình 99/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 664 (đoạn Km0 – Km15+350m), tỉnh Gia Lai.
21 Tờ trình 154/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ đô thị thông minh.
22 Tờ trình 145/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Lê Đại Hành (đoạn từ Vạn Kiếp – Ngã tư Biển Hồ) thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
23 Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường nối từ Lý Thường Kiệt đến đường vành đai phía Bắc, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
24 Tờ trình 146/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Thông tuyến đường Nguyễn Huệ (đoạn từ bệnh viện đến đường vành đai 1) thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.
25 Tờ trình 147/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Phan Đình Phùng, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
26 Tờ trình 133/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Phú Cần – Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
27 Tờ trình 127/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Phan Bội Châu, thị trấn Chư Prông, tỉnh Gia Lai
28 Tờ trình 143/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
29 Tờ trình 144/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Ia Băng – Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
30 Tờ trình 132/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Hai Bà Trưng, thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
31 Tờ trình 136/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường vào làng Đê Kôn, xã H’ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.
32 Tờ trình 107/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
33 Tờ trình 129/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Lê Lợi đến đường Hùng Vương), huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.
34 Tờ trình 150/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết nối thị trấn Chư Ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
35 Tờ trình 130/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường liên xã Ia Đêr – Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
36 Tờ trình 128/TTr-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường quy hoạch giao thông Đ2, Đ3 kết hợp kênh mương thoát nước, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.
37 Tờ trình 142/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường liên xã phía đông sông Ba, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
38 Tờ trình 151/TTr-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường phía đông thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
39 Tờ trình 117/TTr-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạt Kiểm lâm huyện Đak Đoa.
40 Tờ trình 157/TTr-UBND ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh về việc đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu C Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

BÁO CÁO THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Báo cáo số 326/BC-HĐND ngày 22/02/2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2 Báo cáo 472/BC-HĐND ngày 24/02/2021 của HĐND tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

VĂN BẢN LIÊN QUAN

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Mười bảy (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
2 Một số nội dung gợi ý thảo luận
3 Giấy triệu tập Kỳ họp thứ Mười bảy ( chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021
4 Thông báo số 252/TB-HĐND ngày 22/01/2021 về việc tổ chức Kỳ họp thứ Mười bảy (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐÃ CHỈNH SỬA DỰ KIẾN THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

STT NỘI DUNG TẢI VỀ
1 Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Mười bảy, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.