> Chuyên mục > Đoàn đại biểu Quốc hội > Hoạt động khảo sát, giám sát
Article
01/06/2012

Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai triển...

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-ĐĐBQH ngày 31/01/2012 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông...

Article
31/05/2012

Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai giám sát tại xã...

Ngày 28 tháng 9 năm 2012, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Đoàn giám sát và các thành viên đã tiến hành giám sát...

|<  <   1    >  >| Pages: 1 of 1
Default news teaser image

Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Gia Lai triển khai cuộc giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn

01/06/2012

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-ĐĐBQH ngày 31/01/2012 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn” trên địa bàn tỉnh...

Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai giám sát tại xã An Khê và huyện KBang

Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai giám sát tại xã An Khê và huyện KBang

31/05/2012

Ngày 28 tháng 9 năm 2012, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Đoàn giám sát và các thành viên đã tiến hành giám sát “Việc thực hiện chính sách,...