> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình

10/09/2021
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 10/9/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra Tờ trình số 1231/TTr-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai. Chủ trì cuộc họp đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Tư pháp; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.  
 
z2750561416159_68652ec4e054cb1dd252ef89a69b9b7b.jpg
Các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ các nội dung trong tờ trinh

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày nội dung Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai và các quy định có liên quan; thành viên Ban Pháp chế và các đại biểu tham dự cuộc họp đã trao đổi các nội dung trong Tờ trình. Trong đó các đại biểu đề nghị làm rõ đối tượng và phạm vi áp dụng khi xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định khoản 2 Điều 6 Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 29/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao để tạo điều kiện thuận lợi sau khi nghị quyết ban hành dễ triển khai, áp dụng; việc cần có quy định cụ thể giải thể thao nào để áp dụng;….
 
4c6b2cc4a1ff57a10eee.jpg
Ông Thái Thanh Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, 
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận cuộc họp

Kết luận buổi làm việc, ông Thái Thanh Bình, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất thông qua chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai trình tại kỳ họp cuối năm 2021. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp tham mưu UBND tỉnh rà soát đối tượng áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Gia Lai, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai áp dụng sau khi Nghị quyết được ban hành; tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật./.
Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình

10/09/2021
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, sáng ngày 10/9/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra Tờ trình số 1231/TTr-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai. Chủ trì cuộc họp đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Tư pháp; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.  
 
z2750561416159_68652ec4e054cb1dd252ef89a69b9b7b.jpg
Các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ các nội dung trong tờ trinh

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày nội dung Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai và các quy định có liên quan; thành viên Ban Pháp chế và các đại biểu tham dự cuộc họp đã trao đổi các nội dung trong Tờ trình. Trong đó các đại biểu đề nghị làm rõ đối tượng và phạm vi áp dụng khi xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định khoản 2 Điều 6 Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 29/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao để tạo điều kiện thuận lợi sau khi nghị quyết ban hành dễ triển khai, áp dụng; việc cần có quy định cụ thể giải thể thao nào để áp dụng;….
 
4c6b2cc4a1ff57a10eee.jpg
Ông Thái Thanh Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, 
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh kết luận cuộc họp

Kết luận buổi làm việc, ông Thái Thanh Bình, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất thông qua chủ trương xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai trình tại kỳ họp cuối năm 2021. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp tham mưu UBND tỉnh rà soát đối tượng áp dụng cho phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Gia Lai, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai áp dụng sau khi Nghị quyết được ban hành; tổ chức triển khai xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật./.
Trà Giang