> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện các quy định về xét duyệt, thẩm định, công n

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện các quy định về xét duyệt, thẩm định, công nhận và chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/ Dioxin trên địa bàn tỉnh”’

26/09/2014
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức đợt giám sát “Việc thực hiện các quy định về xét duyệt, thẩm định, công nhận và chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/ Dioxin trên địa bàn tỉnh. Ban đã tiến hành giám sát tại UBND huyện Chư Sê, UBND huyện Ia Grai và UBND huyện Mang Yang; làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Qua giám sát Ban nhận thấy các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, chỉ đạo tốt việc giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và quy định của Nhà nước như chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thực hiện kịp thời các chính sách về giáo dục - đào tạo và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng. Tuy nhiên, Đoàn nhận thấy công tác tuyên truyền về các chính sách đối với người có công nói riêng và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại một số địa phương còn hạn chế; một bộ phận cán bộ làm chính sách cấp xã chưa nắm vững chuyên môn, hiểu rõ các chính sách nên trong quá trình hướng dẫn cho các đối tượng làm hồ sơ chưa chặt chẽ, sai sót còn nhiều, chưa đảm bảo thủ tục, dẫn đến việc hồ sơ bị trả lại còn nhiều, gây mất thời gian và công sức cho các đối tượng. Một số thủ tục, hồ sơ còn rườm rà, phưc tạp. Giữa các văn bản của Trung ương chưa có sự thống nhất nên trong quá trình triển khai, thực hiện cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Tại các buổi làm việc, ông Phan Xuân Trường, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thay mặt Đoàn giám sát đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ngành lao động - thương binh và xã hội các địa phương và của tỉnh; ghi nhận các kiến nghị của UBND các huyện để phản ánh với các cơ quan Trung ương và của tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đề nghị ngành lao động - thương binh và xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ưu đãi người có công; Quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác người có công ở cấp cơ sở.

Cũng trong đợt giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng thăm và tặng quà cho 06 gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/ dioxin tại 03 huyện: Chư Sê, Ia Grai và Mang Yang, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng và Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh, một suất quà trị giá 1.500.000 đồng./.
 
Thu Trang

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát “Việc thực hiện các quy định về xét duyệt, thẩm định, công nhận và chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/ Dioxin trên địa bàn tỉnh”’

26/09/2014
Vừa qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức đợt giám sát “Việc thực hiện các quy định về xét duyệt, thẩm định, công nhận và chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/ Dioxin trên địa bàn tỉnh. Ban đã tiến hành giám sát tại UBND huyện Chư Sê, UBND huyện Ia Grai và UBND huyện Mang Yang; làm việc với Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Qua giám sát Ban nhận thấy các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, chỉ đạo tốt việc giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và quy định của Nhà nước như chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thực hiện kịp thời các chính sách về giáo dục - đào tạo và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng. Tuy nhiên, Đoàn nhận thấy công tác tuyên truyền về các chính sách đối với người có công nói riêng và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại một số địa phương còn hạn chế; một bộ phận cán bộ làm chính sách cấp xã chưa nắm vững chuyên môn, hiểu rõ các chính sách nên trong quá trình hướng dẫn cho các đối tượng làm hồ sơ chưa chặt chẽ, sai sót còn nhiều, chưa đảm bảo thủ tục, dẫn đến việc hồ sơ bị trả lại còn nhiều, gây mất thời gian và công sức cho các đối tượng. Một số thủ tục, hồ sơ còn rườm rà, phưc tạp. Giữa các văn bản của Trung ương chưa có sự thống nhất nên trong quá trình triển khai, thực hiện cấp cơ sở gặp nhiều khó khăn, lúng túng.

Tại các buổi làm việc, ông Phan Xuân Trường, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thay mặt Đoàn giám sát đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của ngành lao động - thương binh và xã hội các địa phương và của tỉnh; ghi nhận các kiến nghị của UBND các huyện để phản ánh với các cơ quan Trung ương và của tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đề nghị ngành lao động - thương binh và xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ưu đãi người có công; Quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác người có công ở cấp cơ sở.

Cũng trong đợt giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng thăm và tặng quà cho 06 gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/ dioxin tại 03 huyện: Chư Sê, Ia Grai và Mang Yang, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng và Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bán trú cho nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin tỉnh, một suất quà trị giá 1.500.000 đồng./.
 
Thu Trang