> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát “tình hình tổ chức và hoạt động của trạm y tế xã, phường, th

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát “tình hình tổ chức và hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”

19/08/2016
Từ ngày 09 đến ngày 19 tháng 8 năm 2016, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát “tình hình tổ chức và hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”, Đoàn đã giám sát thực tế tại 11 trạm y tế làm việc với UBND các huyện Ia Pa, Mang Yang, Ia Grai, Chư Pưh và Sở Y tế.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện trên toàn tỉnh có 222 trạm y tế, trong đó có 80 trạm cơ sở vật chất đang hoạt động tốt, 88 trạm cần phải nâng cấp và 54 trạm cần xây dựng mới. Có 1.263 cán bộ y tế công tác tại tuyến xã với 159 bác sĩ, 377 y sĩ, 94 dược sĩ, 258 điều dưỡng, 245 hộ sinh và 13 kỹ thuật viên y; toàn tỉnh có 2.117 nhân viên y tế thôn bản, chiếm 97,6%. Danh mục trang thiết bị tại trạm y tế xã được cung ứng còn hạn chế, hầu hết không đủ 70 % theo quy định của Bộ Y tế; danh mục thuốc tại trạm y tế xã đều có từ 50-70% số thuốc trong Danh mục thuốc chữa bệnh. Về xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, đến thời điểm giám sát toàn tỉnh có 137 xã đạt tiêu chí quốc gia y tế (chiếm 61,7%), trong đó đạt chuẩn theo tiêu chí mới 98 xã (chiếm 44,14%). Hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được củng cố và nâng cao về nhiều mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, hệ thống Trạm y tế có sở vẫn tồn tại nhiều bất cập. Cụ thể, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế thôn làng, cơ cấu đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, y tá ở các trạm y tế chưa hợp lý, công tác y tế dự phòng vẫn chưa được quan tâm đúng mức, việc xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế còn chậm; cơ sở vật chất, trang thiết bị vẫn chưa được đầu tư theo quy định; công tác quản lý nhà nước đối với trạm y tế như mô hình hiện nay còn khó khăn, bất cập.

Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đề xuất, kiến nghị đến Chính phủ và các bộ, ngành TW, UBND tỉnh, nhiều vấn đề: tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế và nguồn lực phục vụ lĩnh vực y tế dự phòng; tập huấn, đào tạo và nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản; công tác quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn đối với phòng y tế, trạm y tế, xây dựng chế độ chính sách riêng để thu hút bác sỹ về công tác tại xã để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh./.                  
TH: Q. Vinh

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát “tình hình tổ chức và hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”

19/08/2016
Từ ngày 09 đến ngày 19 tháng 8 năm 2016, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát “tình hình tổ chức và hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”, Đoàn đã giám sát thực tế tại 11 trạm y tế làm việc với UBND các huyện Ia Pa, Mang Yang, Ia Grai, Chư Pưh và Sở Y tế.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện trên toàn tỉnh có 222 trạm y tế, trong đó có 80 trạm cơ sở vật chất đang hoạt động tốt, 88 trạm cần phải nâng cấp và 54 trạm cần xây dựng mới. Có 1.263 cán bộ y tế công tác tại tuyến xã với 159 bác sĩ, 377 y sĩ, 94 dược sĩ, 258 điều dưỡng, 245 hộ sinh và 13 kỹ thuật viên y; toàn tỉnh có 2.117 nhân viên y tế thôn bản, chiếm 97,6%. Danh mục trang thiết bị tại trạm y tế xã được cung ứng còn hạn chế, hầu hết không đủ 70 % theo quy định của Bộ Y tế; danh mục thuốc tại trạm y tế xã đều có từ 50-70% số thuốc trong Danh mục thuốc chữa bệnh. Về xây dựng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, đến thời điểm giám sát toàn tỉnh có 137 xã đạt tiêu chí quốc gia y tế (chiếm 61,7%), trong đó đạt chuẩn theo tiêu chí mới 98 xã (chiếm 44,14%). Hệ thống trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được củng cố và nâng cao về nhiều mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, hệ thống Trạm y tế có sở vẫn tồn tại nhiều bất cập. Cụ thể, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế thôn làng, cơ cấu đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng, y tá ở các trạm y tế chưa hợp lý, công tác y tế dự phòng vẫn chưa được quan tâm đúng mức, việc xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế còn chậm; cơ sở vật chất, trang thiết bị vẫn chưa được đầu tư theo quy định; công tác quản lý nhà nước đối với trạm y tế như mô hình hiện nay còn khó khăn, bất cập.

Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã đề xuất, kiến nghị đến Chính phủ và các bộ, ngành TW, UBND tỉnh, nhiều vấn đề: tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế và nguồn lực phục vụ lĩnh vực y tế dự phòng; tập huấn, đào tạo và nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản; công tác quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn đối với phòng y tế, trạm y tế, xây dựng chế độ chính sách riêng để thu hút bác sỹ về công tác tại xã để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh./.                  
TH: Q. Vinh