> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Chư Păh bố trí, sử dụng đúng số lượng chỉ tiêu biên chế viên chức ngành GD-ĐT

Chư Păh bố trí, sử dụng đúng số lượng chỉ tiêu biên chế viên chức ngành GD-ĐT

31/03/2022
Ngày 30-3, ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai dẫn đầu đoàn giám sát đã có buổi làm việc tại huyện Chư Păh về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).
 
Toàn huyện Chư Păh hiện có 40 đơn vị trường học với 551 lớp và 16.399 học sinh. Cụ thể, bậc mầm non có 14 trường, 116 lớp, 3.240 học sinh; bậc tiểu học có 10 trường, 300 lớp, 8.431 học sinh và bậc THCS có 16 trường, 134 lớp, 4.728 học sinh.
 
Tổng số biên chế được giao trong năm học 2021-2022 là 998 người, trong đó, 953 biên chế viên chức và 45 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Trong năm học, huyện cũng đã tiếp nhận, bố trí 9 viên chức từ ngoài huyện chuyển đến; giải quyết cho 7 viên chức nghỉ hưu đúng tuổi; điều động 17 viên chức (14 viên chức giáo viên và 3 viên chức quản lý); biệt phái 1 giáo viên từ Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện về công tác tại Phòng GD-ĐT.
 
 image001.jpg
 Quang cảnh buổi giám sát. 
 
Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề liên quan đến thực trạng thiếu biên chế giáo viên; tỷ lệ giáo viên đứng lớp; phân bổ biên chế chênh lệnh giữa các trường; đảm bảo nhân viên y tế trường học; chuẩn hóa giáo viên; biện pháp giải quyết vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ…
 
Qua giám sát cho thấy, huyện Chư Păh đã bố trí, sử dụng đúng số lượng chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được UBND tỉnh giao trong năm 2021. Công tác quản lý và sử dụng biến chế được thực hiện theo Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chất lượng đội ngũ viên chức từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT. Các chế độ, chính sách đối với viên chức được triển khai thực hiện kịp thời. Công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển được thực hiện đúng quy định, đảm bảo vị trí việc làm, phù hợp chuyên môn…
 
Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thế Mạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Chư Păh trong việc bố trí cán bộ phù hợp với trình độ, chuyên môn. Đồng thời, đề nghị huyện cần xây dựng mô hình trường bán trú; chú trọng công tác phân bổ biên chế cho các trường phù hợp, đặc biệt là các trường vùng sâu, vùng xa, tránh tình trạng thừa-thiếu giáo viên cục bộ. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tổng hợp và trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.
 
Theo baogialai.com.vn

Chư Păh bố trí, sử dụng đúng số lượng chỉ tiêu biên chế viên chức ngành GD-ĐT

31/03/2022
Ngày 30-3, ông Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai dẫn đầu đoàn giám sát đã có buổi làm việc tại huyện Chư Păh về công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng biên chế viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).
 
Toàn huyện Chư Păh hiện có 40 đơn vị trường học với 551 lớp và 16.399 học sinh. Cụ thể, bậc mầm non có 14 trường, 116 lớp, 3.240 học sinh; bậc tiểu học có 10 trường, 300 lớp, 8.431 học sinh và bậc THCS có 16 trường, 134 lớp, 4.728 học sinh.
 
Tổng số biên chế được giao trong năm học 2021-2022 là 998 người, trong đó, 953 biên chế viên chức và 45 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Trong năm học, huyện cũng đã tiếp nhận, bố trí 9 viên chức từ ngoài huyện chuyển đến; giải quyết cho 7 viên chức nghỉ hưu đúng tuổi; điều động 17 viên chức (14 viên chức giáo viên và 3 viên chức quản lý); biệt phái 1 giáo viên từ Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện về công tác tại Phòng GD-ĐT.
 
 image001.jpg
 Quang cảnh buổi giám sát. 
 
Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số vấn đề liên quan đến thực trạng thiếu biên chế giáo viên; tỷ lệ giáo viên đứng lớp; phân bổ biên chế chênh lệnh giữa các trường; đảm bảo nhân viên y tế trường học; chuẩn hóa giáo viên; biện pháp giải quyết vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ…
 
Qua giám sát cho thấy, huyện Chư Păh đã bố trí, sử dụng đúng số lượng chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được UBND tỉnh giao trong năm 2021. Công tác quản lý và sử dụng biến chế được thực hiện theo Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chất lượng đội ngũ viên chức từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT. Các chế độ, chính sách đối với viên chức được triển khai thực hiện kịp thời. Công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí sử dụng, điều động, luân chuyển được thực hiện đúng quy định, đảm bảo vị trí việc làm, phù hợp chuyên môn…
 
Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Thế Mạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Chư Păh trong việc bố trí cán bộ phù hợp với trình độ, chuyên môn. Đồng thời, đề nghị huyện cần xây dựng mô hình trường bán trú; chú trọng công tác phân bổ biên chế cho các trường phù hợp, đặc biệt là các trường vùng sâu, vùng xa, tránh tình trạng thừa-thiếu giáo viên cục bộ. Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ tổng hợp và trình HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.
 
Theo baogialai.com.vn