> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > HĐND tỉnh khảo sát việc thu chi các khoản thu ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục công lập tại th

HĐND tỉnh khảo sát việc thu chi các khoản thu ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục công lập tại thị xã An Khê

26/09/2022
Sáng nay (26/9), Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát việc thu chi các khoản thu ngoài học phí năm học 2021 – 2022 và đầu năm học 2022 – 2023 tại một số cơ sở giáo dục công lập trực thuộc phòng Giáo dục – Đào tạo (GD – ĐT) thị xã An Khê.
 
image001.jpg

3 đơn vị trường học trực thuộc phòng GD – ĐT thị xã An Khê khảo sát trực tiếp trong đợt này là trường Mẫu giáo Bình Minh, trường Tiểu học Lý Tự Trọng và trường THCS Mai Xuân Thưởng.

Theo tổng hợp của Phòng GD – ĐT thị xã An Khê, năm học 2022 – 2023, tổng số tiền đã thu hoặc dự kiến sẽ thu ngoài học phí của 11 trong tổng số 24 trường công lập trực thuộc là trên 6,7 tỉ đồng cho 07 khoản, trong đó nhiều nhất là tiền ăn bán trú với trên 4,5 tỷ đồng. Tổng số tiền thu chi ngoài học phí của 15/24 trường trong năm học 2021 – 2022 là trên 1,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở các đề xuất về những khoản thu ngoài học phí dưới hình thức xã hội hóa của đại diện nhà trường, Hội phụ huynh học sinh của 03 trường trong diện khảo sát và của phòng GD – ĐT, HĐND và UBND thị xã An Khê, Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, tổng hợp và có báo cáo cụ thể sau khi kết thúc đợt khảo sát để tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về các khoản thu ngoài học phí trong năm học 2022 – 2023 áp dụng chung cho toàn tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Theo Kế hoạch, chiều nay đoàn sẽ tiếp tục khảo sát việc thu chi các khoản thu ngoài học phí tại trường Trung học phổ thông Quang Trung trực thuộc sở GD – ĐT tỉnh./.
Theo gialaitv.vn

HĐND tỉnh khảo sát việc thu chi các khoản thu ngoài học phí tại các cơ sở giáo dục công lập tại thị xã An Khê

26/09/2022
Sáng nay (26/9), Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát việc thu chi các khoản thu ngoài học phí năm học 2021 – 2022 và đầu năm học 2022 – 2023 tại một số cơ sở giáo dục công lập trực thuộc phòng Giáo dục – Đào tạo (GD – ĐT) thị xã An Khê.
 
image001.jpg

3 đơn vị trường học trực thuộc phòng GD – ĐT thị xã An Khê khảo sát trực tiếp trong đợt này là trường Mẫu giáo Bình Minh, trường Tiểu học Lý Tự Trọng và trường THCS Mai Xuân Thưởng.

Theo tổng hợp của Phòng GD – ĐT thị xã An Khê, năm học 2022 – 2023, tổng số tiền đã thu hoặc dự kiến sẽ thu ngoài học phí của 11 trong tổng số 24 trường công lập trực thuộc là trên 6,7 tỉ đồng cho 07 khoản, trong đó nhiều nhất là tiền ăn bán trú với trên 4,5 tỷ đồng. Tổng số tiền thu chi ngoài học phí của 15/24 trường trong năm học 2021 – 2022 là trên 1,5 tỷ đồng.

Trên cơ sở các đề xuất về những khoản thu ngoài học phí dưới hình thức xã hội hóa của đại diện nhà trường, Hội phụ huynh học sinh của 03 trường trong diện khảo sát và của phòng GD – ĐT, HĐND và UBND thị xã An Khê, Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, tổng hợp và có báo cáo cụ thể sau khi kết thúc đợt khảo sát để tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về các khoản thu ngoài học phí trong năm học 2022 – 2023 áp dụng chung cho toàn tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Theo Kế hoạch, chiều nay đoàn sẽ tiếp tục khảo sát việc thu chi các khoản thu ngoài học phí tại trường Trung học phổ thông Quang Trung trực thuộc sở GD – ĐT tỉnh./.
Theo gialaitv.vn