> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

12/07/2023
Chiều ngày 12/7/2023, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 
 
Dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng dự. Đồng chí Vũ Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng chí Trần Hữu Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
 
quang-canh-hop-dang.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUVP ngày 19/01/2023 của  Đảng bộ về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ cơ sở Văn phòng đạt chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ” năm 2023. Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác xây dựng Đảng bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, các nội dung tuyên truyền có sự đổi mới. Các mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tham mưu được nâng lên. Đảng ủy, các Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và Quy chế hoạt động của Đảng bộ Văn phòng, quy chế hoạt động của các Chi bộ, triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên. Các hoạt động xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh và xây dựng công sở văn hóa, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 6 tháng cuối năm 2023; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian đến.
 
ong-huynh-minh-thuan.jpg
Đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng bộ Văn phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy chế hoạt động của Đảng bộ; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thông qua việc ban hành các văn bản, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn; lãnh đạo công tác cán bộ theo đúng Quy định Số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của Đảng viên; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định./.
Hoàng Sơn

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

12/07/2023
Chiều ngày 12/7/2023, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 
 
Dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng dự. Đồng chí Vũ Tiến Anh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng chí Trần Hữu Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
 
quang-canh-hop-dang.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUVP ngày 19/01/2023 của  Đảng bộ về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ cơ sở Văn phòng đạt chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ” năm 2023. Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác xây dựng Đảng bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, các nội dung tuyên truyền có sự đổi mới. Các mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tham mưu được nâng lên. Đảng ủy, các Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và Quy chế hoạt động của Đảng bộ Văn phòng, quy chế hoạt động của các Chi bộ, triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên. Các hoạt động xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh và xây dựng công sở văn hóa, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 6 tháng cuối năm 2023; phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, khó khăn, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian đến.
 
ong-huynh-minh-thuan.jpg
Đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng bộ Văn phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các quy chế hoạt động của Đảng bộ; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị thông qua việc ban hành các văn bản, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn; lãnh đạo công tác cán bộ theo đúng Quy định Số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của Đảng viên; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng theo đúng quy định./.
Hoàng Sơn