> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệ

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

28/07/2022
Chiều ngày 27/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng ông Lê Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì.
 
z3600791717959_06dfcd0d2cdc5428f2d0fb703b0f9794.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Văn phòng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc và tổ chức phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo chủ động, toàn diện, kịp thời, đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và chất lượng ngày càng nâng cao, nhất là việc tham mưu, phục vụ 02 kỳ họp của Quốc hội, 02 kỳ họp của HĐND tỉnh; tham gia ý kiến xây dựng 06 dự án luật, ban hành 41 Nghị quyết của HĐND tỉnh; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2022; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý 136 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân... Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 
 
 z3600983180639_15fb67e7341a92b61bee48c32321777f.jpg
Ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh công nhận những kết quả đạt được trong công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời, chỉ đạo các nội dung để Văn phòng hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể: Tiếp tục tham mưu tốt chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, hài hòa và tôn trọng; phát huy được thế mạnh của cá nhân thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động; nâng cao tinh thần phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; rà soát bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, người lao động gắn liền với trách nhiệm và phù hợp với vị trí việc làm; kiện toàn các chức danh và tuyển dụng, xét tuyển công chức về cơ quan công tác; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động,...
 
 z3600796040052_51c2b695177d7012df6f0ffec2c66c80.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

Hội nghị cũng công bố các Quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc của cơ quan, trong đó, có 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” và 01 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Cùng ngày, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kế công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUVP ngày 19/01/2022 của Đảng bộ Văn phòng đã đề ra. Đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác xây dựng Đảng bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, các nội dung tuyên truyền đã có sự đổi mới. Các mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng công việc ngày càng được nâng lên; công tác tham mưu, phục vụ có tiến bộ, chu đáo, kịp thời. Đảng ủy, các chi bộ đó tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và Quy chế hoạt động của Đảng bộ Văn phòng. Triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên. Các hoạt động xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh và xây dựng công sở văn hóa, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt../.
Hà Nguyễn

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

28/07/2022
Chiều ngày 27/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng ông Lê Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì.
 
z3600791717959_06dfcd0d2cdc5428f2d0fb703b0f9794.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Văn phòng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc và tổ chức phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo chủ động, toàn diện, kịp thời, đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và chất lượng ngày càng nâng cao, nhất là việc tham mưu, phục vụ 02 kỳ họp của Quốc hội, 02 kỳ họp của HĐND tỉnh; tham gia ý kiến xây dựng 06 dự án luật, ban hành 41 Nghị quyết của HĐND tỉnh; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2022; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý 136 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân... Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 
 
 z3600983180639_15fb67e7341a92b61bee48c32321777f.jpg
Ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh công nhận những kết quả đạt được trong công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời, chỉ đạo các nội dung để Văn phòng hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể: Tiếp tục tham mưu tốt chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, hài hòa và tôn trọng; phát huy được thế mạnh của cá nhân thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động; nâng cao tinh thần phối hợp giữa các phòng chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; rà soát bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, người lao động gắn liền với trách nhiệm và phù hợp với vị trí việc làm; kiện toàn các chức danh và tuyển dụng, xét tuyển công chức về cơ quan công tác; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động,...
 
 z3600796040052_51c2b695177d7012df6f0ffec2c66c80.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc 

Hội nghị cũng công bố các Quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc của cơ quan, trong đó, có 02 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, 04 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” và 01 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Cùng ngày, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kế công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUVP ngày 19/01/2022 của Đảng bộ Văn phòng đã đề ra. Đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác xây dựng Đảng bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, các nội dung tuyên truyền đã có sự đổi mới. Các mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng công việc ngày càng được nâng lên; công tác tham mưu, phục vụ có tiến bộ, chu đáo, kịp thời. Đảng ủy, các chi bộ đó tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, quy định của Đảng và Quy chế hoạt động của Đảng bộ Văn phòng. Triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên. Các hoạt động xây dựng cơ quan Văn phòng vững mạnh và xây dựng công sở văn hóa, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt../.
Hà Nguyễn