> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệ

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

12/07/2023
Chiều ngày 12/7/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị do ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng ông Lê Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì.
Tham dự Hội nghị có bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Văn phòng.
 
quang-canh-2.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trên các lĩnh vực công tác theo quy định của pháp luật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tham mưu phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự 04 kỳ họp của Quốc hội; tham mưu phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia ý thảo luận góp ý 10 dự án luật và nghị quyết tại kỳ họp Quốc hội; tham mưu phục vụ thành công 04 kỳ họp của HĐND tỉnh, tham mưu các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 64 nội dung do UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành 54 nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại các kỳ họp theo luật định; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức 10 đợt giám sát, khảo sát theo kế hoạch; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc giữa Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách với công chức, viên chức, người lao động ngành y tế; phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2023; Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân... Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung dự thảo báo cáo sơ kết, tập trung vào những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, quản trị, tài chính, kế toán.
 
tang-bang-khen1.jpg
Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân 

Hội nghị cũng công bố Quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc của cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng gồm: 01 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 03 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./. 
Hoàng Sơn

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

12/07/2023
Chiều ngày 12/7/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị do ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng ông Lê Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì.
Tham dự Hội nghị có bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Văn phòng.
 
quang-canh-2.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trên các lĩnh vực công tác theo quy định của pháp luật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tham mưu phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự 04 kỳ họp của Quốc hội; tham mưu phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia ý thảo luận góp ý 10 dự án luật và nghị quyết tại kỳ họp Quốc hội; tham mưu phục vụ thành công 04 kỳ họp của HĐND tỉnh, tham mưu các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 64 nội dung do UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành 54 nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại các kỳ họp theo luật định; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức 10 đợt giám sát, khảo sát theo kế hoạch; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công Phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc giữa Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách với công chức, viên chức, người lao động ngành y tế; phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2023; Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân... Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung dự thảo báo cáo sơ kết, tập trung vào những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, quản trị, tài chính, kế toán.
 
tang-bang-khen1.jpg
Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân 

Hội nghị cũng công bố Quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc của cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng gồm: 01 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 03 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./. 
Hoàng Sơn