> Tin tức - Sự kiện > VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh > Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015

13/01/2015
Buổi chiều ngày 12/01/2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức nhằm tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và đề ra chương trình công tác trọng tâm năm 2015. Tham dự Hội nghị có ông Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Đinh Duy Vượt, UVTT HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và toàn thể CBCC,VC-NLĐ của Văn phòng.

Năm 2014 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, giúp việc và tổ chức phục vụ các hoạt động công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo toàn diện, kịp thời, chính xác hơn và chất lượng ngày càng cao, nhất là việc tham mưu, phục vụ 02 kỳ họp của Quốc hội, tổ chức 02 kỳ họp của HĐND tỉnh; tham gia xây dựng 41 dự án luật, ban hành 37 Nghị quyết của HĐND tỉnh; triển khai 24 cuộc giám sát, khảo sát việc thi hành chính sách, pháp luật; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý hơn 500 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân... Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Văn phòng với các cơ quan hữu quan. Vị thế của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ngày càng được khẳng định và phát triển.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể Văn phòng, trong năm 2014 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác tham mưu, tổng hợp cơ bản bảo đảm chất lượng và năng động, chủ động hơn. Trong năm 2015, ông đề nghị mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan Văn phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, tổng hợp và phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
 
DSC05007.JPG
Các cá nhân được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Văn phòng khen thưởng năm 2014 với 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 17 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 05/05 tập thể đạt lao động tiên tiến; 02 tập thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc, tặng bằng khen cho 03 cá nhân và công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III cho 01 cá nhân.

Chánh Văn phòng đã phát động thi đua và Ban chấp hành các đoàn thể, Trưởng các phòng chuyên môn ký kết giao ước thi đua năm 2015, để triển khai sâu rộng phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015./.
 
TH: Q. Vinh

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2015

13/01/2015
Buổi chiều ngày 12/01/2015, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức nhằm tổng kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và đề ra chương trình công tác trọng tâm năm 2015. Tham dự Hội nghị có ông Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Đinh Duy Vượt, UVTT HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và toàn thể CBCC,VC-NLĐ của Văn phòng.

Năm 2014 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, giúp việc và tổ chức phục vụ các hoạt động công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Đoàn, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo toàn diện, kịp thời, chính xác hơn và chất lượng ngày càng cao, nhất là việc tham mưu, phục vụ 02 kỳ họp của Quốc hội, tổ chức 02 kỳ họp của HĐND tỉnh; tham gia xây dựng 41 dự án luật, ban hành 37 Nghị quyết của HĐND tỉnh; triển khai 24 cuộc giám sát, khảo sát việc thi hành chính sách, pháp luật; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý hơn 500 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân... Công tác quản lý tài chính, tài sản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Văn phòng với các cơ quan hữu quan. Vị thế của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh ngày càng được khẳng định và phát triển.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể Văn phòng, trong năm 2014 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; công tác tham mưu, tổng hợp cơ bản bảo đảm chất lượng và năng động, chủ động hơn. Trong năm 2015, ông đề nghị mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan Văn phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, tổng hợp và phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
 
DSC05007.JPG
Các cá nhân được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
Văn phòng khen thưởng năm 2014 với 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 17 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 05/05 tập thể đạt lao động tiên tiến; 02 tập thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc, tặng bằng khen cho 03 cá nhân và công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân; đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III cho 01 cá nhân.

Chánh Văn phòng đã phát động thi đua và Ban chấp hành các đoàn thể, Trưởng các phòng chuyên môn ký kết giao ước thi đua năm 2015, để triển khai sâu rộng phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015./.
 
TH: Q. Vinh