> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Huyện Chư Pưh: Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 đạt 98.15%

Huyện Chư Pưh: Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 đạt 98.15%

26/07/2013
Trong 2 ngày 23, 24/7/2013, HĐND huyện Chư Pưh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) tổ chức Kỳ họp thứ 9 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2013.
Theo báo cáo của UBND huyện Chư Pưh tại kỳ họp: Tổng giá trị sản phẩm 6 tháng đầu năm  theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 1.112,09  tỷ đồng,bằng 57,38% KH,  tăng 12,77% so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị công nghiệp - XDCB ước đạt 253,86%, đạt 58% KH. Thu ngân sách đạt 133,861 tỷ đồng, đạt 70,73% KH tỉnh giao, 69,75 KH huyện giao, so với cùng kỳ tăng 5,17%. Tổng chi ước đạt 98,937 tỷ đồng, đạt 53,56% KH tỉnh giao, 52,83% KH huyện giao.. Công tác dạy và học có nhiều chuyển biến, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 đạt khá cao (98,15%); công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai quyết liệt, đồng bộ. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững. Ngành nông nghiệp được đánh giá phát triển ổn định với tổng diện tích gieo trồng đạt và vượt KH tỉnh, huyện giao, tuy nhiên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, thủy lợi và các mối liên kết giữa nhà nông, nhà nước, doanh nghiệp và các cơ quan khoa học còn nhiều bất cập, chưa có biện pháp hữu hiệu trong phòng, chống bệnh cho cây trồng; chưa có định hướng rõ rệt trong chăn nuôi. Tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đến lớp toàn huyện đạt cao nhưng số học sinh ở vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào DTTS bỏ học vẫn còn nhiều; một số chỉ tiêu của chương trình MTQG về y tế đạt thấp,...
Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã dành thời gian để thảo luận, trao đổi, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri huyện đã quan tâm kiến nghị; biểu quyết thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi 6 tháng cuối năm; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Phan Anh Tuấn; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện đối với ông Đỗ Văn Thương - Nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện và ông Phan Anh Tuấn - Nguyên Trưởng Công an huyện Chư Pưh do chuyển công tác khác; Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Đinh Văn Thê - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện và ông Đậu Văn Minh - Trưởng Công an huyện; đồng thời, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 08 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Kết quả, số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao là 07; không có ai có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm và 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp. Người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Siu Ế - Chủ tịch HĐND huyện 29 phiếu, đạt 93,55%; người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Nguyễn Văn Tường  - Ủy viên UBND huyện 08 phiếu, chiếm 25,8%./.

Hương Lan

Huyện Chư Pưh: Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 đạt 98.15%

26/07/2013
Trong 2 ngày 23, 24/7/2013, HĐND huyện Chư Pưh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) tổ chức Kỳ họp thứ 9 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2013.
Theo báo cáo của UBND huyện Chư Pưh tại kỳ họp: Tổng giá trị sản phẩm 6 tháng đầu năm  theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 1.112,09  tỷ đồng,bằng 57,38% KH,  tăng 12,77% so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị công nghiệp - XDCB ước đạt 253,86%, đạt 58% KH. Thu ngân sách đạt 133,861 tỷ đồng, đạt 70,73% KH tỉnh giao, 69,75 KH huyện giao, so với cùng kỳ tăng 5,17%. Tổng chi ước đạt 98,937 tỷ đồng, đạt 53,56% KH tỉnh giao, 52,83% KH huyện giao.. Công tác dạy và học có nhiều chuyển biến, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013 đạt khá cao (98,15%); công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai quyết liệt, đồng bộ. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững. Ngành nông nghiệp được đánh giá phát triển ổn định với tổng diện tích gieo trồng đạt và vượt KH tỉnh, huyện giao, tuy nhiên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, thủy lợi và các mối liên kết giữa nhà nông, nhà nước, doanh nghiệp và các cơ quan khoa học còn nhiều bất cập, chưa có biện pháp hữu hiệu trong phòng, chống bệnh cho cây trồng; chưa có định hướng rõ rệt trong chăn nuôi. Tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đến lớp toàn huyện đạt cao nhưng số học sinh ở vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào DTTS bỏ học vẫn còn nhiều; một số chỉ tiêu của chương trình MTQG về y tế đạt thấp,...
Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã dành thời gian để thảo luận, trao đổi, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri huyện đã quan tâm kiến nghị; biểu quyết thông qua các nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi 6 tháng cuối năm; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Phan Anh Tuấn; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện đối với ông Đỗ Văn Thương - Nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện và ông Phan Anh Tuấn - Nguyên Trưởng Công an huyện Chư Pưh do chuyển công tác khác; Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Đinh Văn Thê - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện và ông Đậu Văn Minh - Trưởng Công an huyện; đồng thời, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 08 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Kết quả, số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao là 07; không có ai có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm và 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp. Người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Siu Ế - Chủ tịch HĐND huyện 29 phiếu, đạt 93,55%; người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Nguyễn Văn Tường  - Ủy viên UBND huyện 08 phiếu, chiếm 25,8%./.

Hương Lan