> Chuyên mục > Đoàn đại biểu Quốc hội > Tin hoạt động > Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến về các lĩnh vực kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2012

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến về các lĩnh vực kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2012

22/08/2012
Để chuẩn bị một số nội dung cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII,  Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức cuộc họp với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan để nghe ý kiến của chính quyền địa phương về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo và các lĩnh vực phát triển kinh tế, ngân sách nhà nước và môi trường. Đoàn đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành báo cáo kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay; nêu những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ “Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”.
Theo báo cáo của các ngành, trong 4 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực, các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tính đến ngày 30/4/2012, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.249 tỷ đồng, đạt 36,7% dự toán HĐND tỉnh giao cao hơn 2% so với cùng kỳ năm trước; số chi ngân sách địa phương là 2.040 tỷ đồng,  bằng 31% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Các vấn đề bức xúc của xã hội được quan tâm giải quyết; không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm ở người. Tuy nhiên cử tri và nhân dân đề nghị và yêu cầu các cấp chính quyền phải có những giải pháp quyết liệt giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay như: tình hình tranh chấp vùng nguyên liệu, xâm hại tài nguyên rừng, phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ, khoáng sản trái phép, di dân tự do còn phức tạp; tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình chậm; một số công trình phải ngừng thi công do đơn vị mất khả năng thanh toán; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng định canh định cư còn nhiều bất cập, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phải giải thể, tạm ngừng sản xuất.
Đồng thời, UBND tỉnh và các ngành đã có đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành liên quan nhiều vấn đề, như sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chính phủ cần quan tâm xem xét vấn đề cắt giảm bình quân các công trình đầu tư công khi thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các công trình cấp thiết, các công trình đang thi công dở dang và đặc biệt tiếp tục đầu tư một số hạng mục nhằm hoàn thiện các công trình đã đầu tư nhưng thiếu đồng bộ để nhân dân được thụ hưởng công trình, tránh gây lãng phí,… Đề nghị Chính phủ tiếp tục đề ra các giải pháp giúp đỡ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn (theo các tiêu chí của gói giải pháp 29.000 tỷ đồng thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó tiếp cận); cần nghiên cứu, bổ sung quy định trần lãi suất vay hoặc quy định giới hạn tỷ lệ chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất vay. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, cần tiếp tục có cơ chế chính sách đồng bộ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã thực hiện (như việc tập trung nguồn lực tham gia từ các doanh nghiệp vào một đầu mối (UBND tỉnh) để điều tiết hợp lý giữa các địa phương không có doanh nghiệp). Đối với vấn đề chuyển dòng nước sông Ba sang sông Kôn (Bình Định), đề nghị Chính phủ nghiên cứu thật kỹ để có giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; cạn kiệt nguồn nước vùng hạ lưu ảnh hưởng rất lớn đời sống của nhân dân dộc sông cũng như là môi trường; nhân dân rất bức xúc. Chính phủ sớm triển khai giao vốn trái phiếu Chính phủ, vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012. Về giáo dục, nên có chế độ hỗ trợ học sinh PHTH bán trú; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2010/NĐ-CP, không phân biệt giữa học sinh trường công lập và ngoài công lập; cần nghiên cứu tổ chức, sắp xếp lại các ban quan lý, bảo vệ rừng cho phù hợp; có cơ chế khuyến khích giao khoán, bảo vệ rừng,..
Đồng chí Hà Sơn Nhin - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận các ý kiến để tổng hợp, phát biểu, ý kiến và chất vấn tại Kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo phát triển KT-XH, thực hiện tốt các chỉ tiêu còn đạt thấp, giải quyết dứt điểm các khó khăn tồn tại nêu trên. Đồng thời Đoàn mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của cử tri, của các cơ quan ban ngành để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Kỳ họp thứ Ba của Quốc hội./.
HƯƠNG LAN

Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến về các lĩnh vực kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2012

22/08/2012
Để chuẩn bị một số nội dung cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII,  Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức cuộc họp với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan để nghe ý kiến của chính quyền địa phương về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo và các lĩnh vực phát triển kinh tế, ngân sách nhà nước và môi trường. Đoàn đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành báo cáo kết quả tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay; nêu những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ “Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”.
Theo báo cáo của các ngành, trong 4 tháng đầu năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từng bước chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực, các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tính đến ngày 30/4/2012, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.249 tỷ đồng, đạt 36,7% dự toán HĐND tỉnh giao cao hơn 2% so với cùng kỳ năm trước; số chi ngân sách địa phương là 2.040 tỷ đồng,  bằng 31% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Các vấn đề bức xúc của xã hội được quan tâm giải quyết; không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm ở người. Tuy nhiên cử tri và nhân dân đề nghị và yêu cầu các cấp chính quyền phải có những giải pháp quyết liệt giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay như: tình hình tranh chấp vùng nguyên liệu, xâm hại tài nguyên rừng, phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ, khoáng sản trái phép, di dân tự do còn phức tạp; tiến độ thi công và giải ngân vốn các công trình chậm; một số công trình phải ngừng thi công do đơn vị mất khả năng thanh toán; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng định canh định cư còn nhiều bất cập, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, phải giải thể, tạm ngừng sản xuất.
Đồng thời, UBND tỉnh và các ngành đã có đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành liên quan nhiều vấn đề, như sớm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chính phủ cần quan tâm xem xét vấn đề cắt giảm bình quân các công trình đầu tư công khi thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, ưu tiên bố trí vốn để thực hiện các công trình cấp thiết, các công trình đang thi công dở dang và đặc biệt tiếp tục đầu tư một số hạng mục nhằm hoàn thiện các công trình đã đầu tư nhưng thiếu đồng bộ để nhân dân được thụ hưởng công trình, tránh gây lãng phí,… Đề nghị Chính phủ tiếp tục đề ra các giải pháp giúp đỡ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn (theo các tiêu chí của gói giải pháp 29.000 tỷ đồng thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó tiếp cận); cần nghiên cứu, bổ sung quy định trần lãi suất vay hoặc quy định giới hạn tỷ lệ chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất vay. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, cần tiếp tục có cơ chế chính sách đồng bộ hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã thực hiện (như việc tập trung nguồn lực tham gia từ các doanh nghiệp vào một đầu mối (UBND tỉnh) để điều tiết hợp lý giữa các địa phương không có doanh nghiệp). Đối với vấn đề chuyển dòng nước sông Ba sang sông Kôn (Bình Định), đề nghị Chính phủ nghiên cứu thật kỹ để có giải pháp tối ưu giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; cạn kiệt nguồn nước vùng hạ lưu ảnh hưởng rất lớn đời sống của nhân dân dộc sông cũng như là môi trường; nhân dân rất bức xúc. Chính phủ sớm triển khai giao vốn trái phiếu Chính phủ, vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012. Về giáo dục, nên có chế độ hỗ trợ học sinh PHTH bán trú; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2010/NĐ-CP, không phân biệt giữa học sinh trường công lập và ngoài công lập; cần nghiên cứu tổ chức, sắp xếp lại các ban quan lý, bảo vệ rừng cho phù hợp; có cơ chế khuyến khích giao khoán, bảo vệ rừng,..
Đồng chí Hà Sơn Nhin - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận các ý kiến để tổng hợp, phát biểu, ý kiến và chất vấn tại Kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo phát triển KT-XH, thực hiện tốt các chỉ tiêu còn đạt thấp, giải quyết dứt điểm các khó khăn tồn tại nêu trên. Đồng thời Đoàn mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của cử tri, của các cơ quan ban ngành để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Kỳ họp thứ Ba của Quốc hội./.
HƯƠNG LAN