> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 th

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014

04/07/2014
Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát: Giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc thực hiện các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh. Qua mỗi đợt giám sát Ban đã xem xét, thống nhất với những kết quả đạt được của các đơn vị chịu sự giám sát; đồng thời, nêu những tồn tại, hạn chế cùng các nguyên nhân và đã có 15 kiến nghị với Trung ương, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh. Về cơ bản, các kiến nghị giám sát của Ban đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu.
Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức thẩm tra 01 tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thành lập thôn Phú Thanh thuộc xã Ia Băng, huyện Chư Prông và thôn Ia Khưng thuộc xã Chư Don, huyện Chư Pưh do UBND tỉnh trình; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng VKSND tỉnh. Công tác thẩm tra được thực hiện theo đúng pháp luật quy định.

Qua thẩm tra, Ban đã đóng góp nhiều ý kiến, phân tích đánh giá sâu tình hình, kết quả chỉ đạo thực thi pháp luật của UBND tỉnh; công tác kiểm sát của VKSND tỉnh, hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh và tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2014 và yêu cầu hoàn chỉnh các nội dung trong báo cáo và dự thảo nghị quyết, góp phần cho đại biểu HĐND tỉnh làm cơ sở xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp.

Tại buổi họp sơ kết, các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất nội dung chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014: Giám sát “công tác xét xử các vụ án dân sự trên địa bàn tỉnh tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh”; khảo sát ”công tác đăng kiểm xe cơ giới và giám sát hành trình”, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế Ban sẽ tổ chức khảo sát một số hoạt động khác có nhiều phản ánh của dư luận xã hội. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X; tham gia giám sát cùng các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; thẩm tra các văn bản,.. khi được phân công; tổng kết tình hình hoạt động của Ban năm 2014 và xây dựng chương trình công tác năm 2015./.

Trà Giang

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014

04/07/2014
Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát: Giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc thực hiện các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh. Qua mỗi đợt giám sát Ban đã xem xét, thống nhất với những kết quả đạt được của các đơn vị chịu sự giám sát; đồng thời, nêu những tồn tại, hạn chế cùng các nguyên nhân và đã có 15 kiến nghị với Trung ương, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh. Về cơ bản, các kiến nghị giám sát của Ban đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu.
Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức thẩm tra 01 tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc thành lập thôn Phú Thanh thuộc xã Ia Băng, huyện Chư Prông và thôn Ia Khưng thuộc xã Chư Don, huyện Chư Pưh do UBND tỉnh trình; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Viện trưởng VKSND tỉnh. Công tác thẩm tra được thực hiện theo đúng pháp luật quy định.

Qua thẩm tra, Ban đã đóng góp nhiều ý kiến, phân tích đánh giá sâu tình hình, kết quả chỉ đạo thực thi pháp luật của UBND tỉnh; công tác kiểm sát của VKSND tỉnh, hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh và tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2014 và yêu cầu hoàn chỉnh các nội dung trong báo cáo và dự thảo nghị quyết, góp phần cho đại biểu HĐND tỉnh làm cơ sở xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp.

Tại buổi họp sơ kết, các thành viên trong Ban cũng đã thống nhất nội dung chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014: Giám sát “công tác xét xử các vụ án dân sự trên địa bàn tỉnh tại Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh”; khảo sát ”công tác đăng kiểm xe cơ giới và giám sát hành trình”, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế Ban sẽ tổ chức khảo sát một số hoạt động khác có nhiều phản ánh của dư luận xã hội. Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X; tham gia giám sát cùng các Uỷ ban của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; thẩm tra các văn bản,.. khi được phân công; tổng kết tình hình hoạt động của Ban năm 2014 và xây dựng chương trình công tác năm 2015./.

Trà Giang