> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động các Ban > Giám sát công tác QLNN về thông tin và truyền thông tại An Khê

Giám sát công tác QLNN về thông tin và truyền thông tại An Khê

28/05/2019
Ngày 27-5, đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với thị xã An Khê xung quanh công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn.

image002.jpg
Quang cảnh buổi giám sát. 
 
Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn thị xã An Khê đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2017, trang thông tin điện tử của thị xã đã được nâng cấp, thường xuyên cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động điều hành, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đến nay, hệ thống một cửa điện tử được triển khai đến 11/11 xã, phường; tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký điện tử và thư công vụ trong công tác hàng ngày; 5/5 xã có Đài truyền thanh không dây và 100% số phường có hệ thống loa truyền thanh; 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường đã sử dụng đầy đủ các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý văn bản điều hành dùng chung cho toàn tỉnh và đã liên thông kết nối đến Trung ương…
 
Thay mặt đoàn giám sát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Dương Văn Tuấn đề nghị ngành văn hóa thị xã cần bám sát chức năng nhiệm vụ của mình để tham mưu cho UBND thị xã trong công tác quản lý; công tác xây dựng kế hoạch lâu dài (5 năm, 10 năm) trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thông tin - truyền thông cũng như tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại…
 
Theo baogialai.com.vn
 

Giám sát công tác QLNN về thông tin và truyền thông tại An Khê

28/05/2019
Ngày 27-5, đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với thị xã An Khê xung quanh công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn.

image002.jpg
Quang cảnh buổi giám sát. 
 
Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn thị xã An Khê đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2017, trang thông tin điện tử của thị xã đã được nâng cấp, thường xuyên cập nhật các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa tin, bài phản ánh kịp thời các hoạt động điều hành, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đến nay, hệ thống một cửa điện tử được triển khai đến 11/11 xã, phường; tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử, chữ ký điện tử và thư công vụ trong công tác hàng ngày; 5/5 xã có Đài truyền thanh không dây và 100% số phường có hệ thống loa truyền thanh; 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường đã sử dụng đầy đủ các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý văn bản điều hành dùng chung cho toàn tỉnh và đã liên thông kết nối đến Trung ương…
 
Thay mặt đoàn giám sát, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Dương Văn Tuấn đề nghị ngành văn hóa thị xã cần bám sát chức năng nhiệm vụ của mình để tham mưu cho UBND thị xã trong công tác quản lý; công tác xây dựng kế hoạch lâu dài (5 năm, 10 năm) trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thông tin - truyền thông cũng như tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại…
 
Theo baogialai.com.vn