> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Kong Chro

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Kong Chro

27/04/2023
Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-ĐĐBQH ngày 24/4/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV. Sáng 26/4/2023, các đại biểu Quốc hội gồm: Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; bà Siu Hương - Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; bà Rơ Châm H’Phik - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Sró, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. 
 

dc-siu-huong.jpg
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, bà Siu Hương đã thông báo đến cử tri về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 5 sẽ khai mạc vào ngày 22/5/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1: Từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023; Đợt 2: Từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023. Kỳ họp sẽ bổ sung 02 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 01 Kỳ họp: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Bổ sung 02 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). 

Trong Hội nghị, cử tri đã có các ý kiến, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp, ngành. Các vấn đề kiến nghị chủ yếu liên quan đến việc đề xuất sửa đổi các quy định của Luật Đất đai về hạn mức đất trồng cây hằng năm, về mức khoán trồng rừng, đảm bảo bình ổn giá vật tư nông nghiệp, về kết nối giao thông,… Đại diện lãnh đạo của huyện, sở, ngành đã trả lời, giải trình các kiến nghị trong thẩm quyền. 
 
kdam-phat-bieu.jpg
Ông Y Thanh Hà Nie Kdăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã giải trình thêm một số ý kiến của cử tri

Sau khi nghe các sở, ban, ngành và những đơn vị liên quan tiếp nhận và giải trình trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã giải trình thêm một số ý kiến của cử tri và ghi nhận những vấn đề còn vướng mắc ở lĩnh vực hạn điền đất đai, hỗ trợ nông nghiệp, phát triển nông thôn, giao thông… thuộc thẩm quyền của cấp Bộ, ngành, Trung ương để trình lên cấp trên giải quyết, trả lời cho cử tri. Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị các ngành, các cấp của huyện, của tỉnh cũng cần bám sát, giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tạo nên sự đồng thuận và tin tưởng của Nhân dân vào hệ thống chính trị.
 
z4295913041409_cebfee1d0907850dd1867477631e597a.jpg
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội cũng trao các phần quà cho 15 gia đình có công với cách mạng./.
 
Hà Nguyễn
 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Kong Chro

27/04/2023
Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-ĐĐBQH ngày 24/4/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khoá XV. Sáng 26/4/2023, các đại biểu Quốc hội gồm: Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; bà Siu Hương - Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; bà Rơ Châm H’Phik - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Sró, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. 
 

dc-siu-huong.jpg
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, bà Siu Hương đã thông báo đến cử tri về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 5 sẽ khai mạc vào ngày 22/5/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1: Từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023; Đợt 2: Từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023. Kỳ họp sẽ bổ sung 02 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại 01 Kỳ họp: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Bổ sung 02 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). 

Trong Hội nghị, cử tri đã có các ý kiến, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp, ngành. Các vấn đề kiến nghị chủ yếu liên quan đến việc đề xuất sửa đổi các quy định của Luật Đất đai về hạn mức đất trồng cây hằng năm, về mức khoán trồng rừng, đảm bảo bình ổn giá vật tư nông nghiệp, về kết nối giao thông,… Đại diện lãnh đạo của huyện, sở, ngành đã trả lời, giải trình các kiến nghị trong thẩm quyền. 
 
kdam-phat-bieu.jpg
Ông Y Thanh Hà Nie Kdăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã giải trình thêm một số ý kiến của cử tri

Sau khi nghe các sở, ban, ngành và những đơn vị liên quan tiếp nhận và giải trình trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ông Y Thanh Hà Niê K’đăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã giải trình thêm một số ý kiến của cử tri và ghi nhận những vấn đề còn vướng mắc ở lĩnh vực hạn điền đất đai, hỗ trợ nông nghiệp, phát triển nông thôn, giao thông… thuộc thẩm quyền của cấp Bộ, ngành, Trung ương để trình lên cấp trên giải quyết, trả lời cho cử tri. Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị các ngành, các cấp của huyện, của tỉnh cũng cần bám sát, giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tạo nên sự đồng thuận và tin tưởng của Nhân dân vào hệ thống chính trị.
 
z4295913041409_cebfee1d0907850dd1867477631e597a.jpg
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội cũng trao các phần quà cho 15 gia đình có công với cách mạng./.
 
Hà Nguyễn