> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn ĐBQH tỉnh nghe báo cáo một số nội dung lớn đối với 2 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Đoàn ĐBQH tỉnh nghe báo cáo một số nội dung lớn đối với 2 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

14/09/2023
Sáng 13/9/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với Công an tỉnh Gia Lai để nghe báo cáo, kết quả giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn đối với 2 Dự án Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tham dự buổi họp có các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, gồm đại biểu Siu Hương - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu Rơ Châm H′Phik, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Păh. Về phía Công an tỉnh có Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Pleiku và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh.
 
thieu-tuong-phat-bieu.jpg
Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Công an đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý. Cụ thể: 
Đối với Luật Căn cước việc chỉnh lý tên gọi của dự án luật từ "Luật Căn cước công dân (sửa đổi)" thành "Luật Căn cước" là để bảo đảm tính bao quát, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật; việc điều chỉnh này không làm thay đổi các chính sách trong dự án Luật và tác động đến các luật khác. Việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước vào thẻ Căn cước; thẻ Căn cước có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về người dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ Căn cước là rất cần thiết. Quy định này sẽ giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính,…

Đối với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được xây dựng trên nền tảng của việc điều chỉnh, kiện toàn lại các lực lượng, chức danh đã được thành lập, hoạt động từ ngay sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 và hiện nay đang hoạt động ở địa bàn cơ sở để kiện toàn thống nhất thành một lực lượng chung mà không phải là thành lập lực lượng mới (các lực lượng, chức danh đang hoạt động hiện nay sẽ được kiện toàn thống nhất, quy định trong Luật, bao gồm Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng hiện nay theo quy định của pháp lệnh Công an xã, các Nghị định của Chính phủ quy định về Luật Bảo vệ dân phố và các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng). 
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc lãnh đạo các phòng chức năng của Công an tỉnh và Công an thành phố Pleiku đã phát biểu giải trình, cung cấp thêm những thông tin cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng thời, khẳng định sự cần thiết, ý nghĩa quan trọng đối với hai dự án Luật này.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Siu Hương đánh giá cao các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và cho rằng, ngành Công an đã bám sát thực tiễn cuộc sống, nỗ lực hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm phục vụ nhân dân, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Qua buổi làm việc, đại biểu Siu Hương thông tin thêm: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về hai dự án Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Có 151 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu đối với dự án Luật Căn cước và 144 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội tham gia đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành hai Luật trên; nhất trí với các nội dung của dự thảo Luật và góp ý về các vấn đề cụ thể. Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu một số ý kiến, nội dung cần được phân tích làm rõ thêm về hai Dự án Luật để Nhân dân dễ hiểu và đồng tình ủng hộ, sớm được đưa ra Quốc hội quyết định./.
Việt Hường

Đoàn ĐBQH tỉnh nghe báo cáo một số nội dung lớn đối với 2 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

14/09/2023
Sáng 13/9/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với Công an tỉnh Gia Lai để nghe báo cáo, kết quả giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn đối với 2 Dự án Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo dự kiến trình tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Tham dự buổi họp có các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, gồm đại biểu Siu Hương - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu Rơ Châm H′Phik, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Păh. Về phía Công an tỉnh có Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an thành phố Pleiku và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh.
 
thieu-tuong-phat-bieu.jpg
Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Công an đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý. Cụ thể: 
Đối với Luật Căn cước việc chỉnh lý tên gọi của dự án luật từ "Luật Căn cước công dân (sửa đổi)" thành "Luật Căn cước" là để bảo đảm tính bao quát, phù hợp với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật; việc điều chỉnh này không làm thay đổi các chính sách trong dự án Luật và tác động đến các luật khác. Việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước vào thẻ Căn cước; thẻ Căn cước có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về người dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ Căn cước là rất cần thiết. Quy định này sẽ giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính,…

Đối với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được xây dựng trên nền tảng của việc điều chỉnh, kiện toàn lại các lực lượng, chức danh đã được thành lập, hoạt động từ ngay sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 và hiện nay đang hoạt động ở địa bàn cơ sở để kiện toàn thống nhất thành một lực lượng chung mà không phải là thành lập lực lượng mới (các lực lượng, chức danh đang hoạt động hiện nay sẽ được kiện toàn thống nhất, quy định trong Luật, bao gồm Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng hiện nay theo quy định của pháp lệnh Công an xã, các Nghị định của Chính phủ quy định về Luật Bảo vệ dân phố và các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng). 
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc lãnh đạo các phòng chức năng của Công an tỉnh và Công an thành phố Pleiku đã phát biểu giải trình, cung cấp thêm những thông tin cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng thời, khẳng định sự cần thiết, ý nghĩa quan trọng đối với hai dự án Luật này.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Siu Hương đánh giá cao các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và cho rằng, ngành Công an đã bám sát thực tiễn cuộc sống, nỗ lực hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm phục vụ nhân dân, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Qua buổi làm việc, đại biểu Siu Hương thông tin thêm: Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về hai dự án Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Có 151 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu đối với dự án Luật Căn cước và 144 lượt ý kiến đại biểu Quốc hội tham gia đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành về sự cần thiết ban hành hai Luật trên; nhất trí với các nội dung của dự thảo Luật và góp ý về các vấn đề cụ thể. Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu một số ý kiến, nội dung cần được phân tích làm rõ thêm về hai Dự án Luật để Nhân dân dễ hiểu và đồng tình ủng hộ, sớm được đưa ra Quốc hội quyết định./.
Việt Hường